PANDEMIJA - COVID 19

Zdravlje žena

NASTAVAK REALIZACIJE PREVENTIVNIH PREGLEDA ZA ŽENE SA INVALIDITETOM

/Vranje, 04.12.2020./ U cilju unapređenja reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom, nastavilo se sa organizovanim grupnim preventivnim ginekološkim i pregledima dojke za žene sa invaliditetom i tokom pandemije korona virusa. Drugi pregled je realizovan danas, 04.12.2020. uz sve mere zdravstvene zaštite.

Do sada je preglede obavilo sedam žena, i od toga su njih četiri upućene na dalje specijalističke preglede, što je više od 50% pregledanih žena.

U trenutku kada je ceo zdravstveni sistem usmeren na borbu protiv korona virusa, od velikog je značaja realizacija preventivnih ginekoloških i pregleda dojke, jer po rečima samih žena sa invaliditetom, neke od njih ne bi otkrile promene na reproduktivnim organima.

Kako svoju pažnju usmeravaju na hronične bolesti koje imaju, žene sa invaliditetom zanemaruju svoje reproduktivno zdravlje, koje je od ogormnog značaja za svaku ženu.

Program SOS telefona Vranje koordinira prilikom organizovanja grupnih pregleda, a sve u cilju što jednostavnijeg i efikasnijeg obavljanja pregleda, kako bi se na taj način olakšalo ženama koje su već dodatno opterećene hroničnim bolestima.

Ova praksa će biti nastavljena i dalje, a sve u dogovoru sa lekarima koji rade u otežanim uslovima usled pandemije COVID – 19.

POTPISAN MEMORANDUM ZA UNAPREĐENJE REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA ŽENA SA INVALIDITETOM

/ Vranje,22.10.2020./ Danas je u Vranju potpisan Memorandum o saradnji na unapređenju reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom i u uslovma pandemije virusom COVID 19. Inicijatori ovog protokola o organizovanim preventivnim pregledima, u uslovima korona virusa, su Odbor za ljudska prava Vranje i Udurženje obolelih od multiple skelroze Vranje,  u partnerstvu sa Organizacijom za podršku ženama sa invaliditetom … IZ KRUGA – VOJVODINA, u okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava,  koji se sprovodi u pet opština u Srbiji: Kragujevac, Raška, Temerin, Užice i Vranje, a realizuje uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija UNFPA. 

Ovaj važan dokument potpisalo je 14 predstavnika – Odbor za ljudska prava Vranje, predstavnici lokalne samouprave grada Vranja, Zdravstvenog centra Vranje i predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom grada Vranja.

Posle višemesečne blokade, iz crvene kovid zone, hidraulična stolica za ginekološke preglede žena sa invaliditetom, sada je ponovo vraćena u bezbednu – zelenu zonu odeljenja ginekologije, što je jedan od rezultata mesečnih dogovora sa lekarima za poboljšanje položaja žena sa invaliditetom u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Memorandumom je dogovoreno da od 26. oktoba 2020. godine, na odeljenju ginekologije i radiologije ZC Vranje krene realizacija grupnih organiozovanih preventivnih ginekoloških i pregleda dojke, dva puta mesečno – u prvoj i trećoj nedelji, za šest žena po pregledu. Tim SOS telefona Vranje koordinira odlazak žena na odeljenjima ginekologije i radiologije, za šta su kao podrška određene dve kontakt osobe sa gore pomenutih odeljenja. Po prvim procenama, očekujemo da se oko 50 žena sa invaliditetom iz Vranja odazove ovim preventivnim pregledima.

Lekari su predložili da u narednom periodu budu organizovani pregledi više puta u toku nedelje, kako bi se u što kraćem roku veći broj žena pregledao.  Po rečima žena sa  invaliditetom, pojedine nikada nisu obavile preventivne preglede reproduktivnih organa, a razlog za to su i mnogobrojne prepreke (ne mogu ili se same teško kreću, potrebna je pomoć člana porodice, ili nekog iz okruženja, arhitektonske nepristupačnosti, osnovna i prateće bolesti su prioritet za njihovo zdravlje, kao bolesni član porodice često su i izložene porodičnom i partnerskom nasilju i zanemarivanju).

Ova saradnja NGO sektora i lekara u Vranju ima veliki značaj za održanje prevencije zdravlja žena sa invaliditetom u uslovima korona virusa, i pored postojeće prakse preventivnih pregleda, imajući u vidu da se zdravstveni kapaciteti u ovom periodu usmeravaju na lečenje pacijenata inficiranih  korona virusom.

Odbor za ljudska prava Vranje ističe da su ženama sa invaliditetom važni organizovani ginekološki pregledi i pregledi dojke, da se na ovaj način ove žene osećaju sigurnije, jer imaju mogućnost da, na osnovu Memoranduma, neko umesto njih brže i lakše zakaže pregled.

Dr Ljiljana Antić, direktorka Zdravstvenog centra Vranje, istakla je da će organizovani ginekološki pregledi i pregledi dojke biti realizovani kako je predviđeno Memorandumom, jer i lekarima ta organzovanost pregleda znači, s obzirom da je u toku rekonstrukcija Opšte bolnice Vranje.

Zdravstveni centar Vranje je jedan od desetak centara u Srbiji koji ima hidrauličnu stolicu namenjenu ginekološkim pregledima žena sa invaliditetom, koju je projektno obezbedila organizacija NEXUS još 2017. godine. Tada je i poslednji put bio organizovan preventivni pregled za žene sa invaliditetom. Prema nezvaničnim podacima na teritoriji grada Vranja živi oko 2500 osoba sa invaliditetom, od čega su većna žene.

MEMORANDUM-O-SARADNJI-NA-UNAPREDJENJU-REPRODUKTIVNOG-ZDRAVLJA-ZENA-SA-INVALIDITETOM-U-USLOVIMA-VIRUSA-KOVID-19-22.10.2020.Преузми

ZBOG PANDEMIJE COVID – 19 ŽENE U SRBIJI ČEŠĆE BEZ POSLA

/22.10.2020./ Pandemijom virusa COVID – 19 i uvođenjem preventivnih mera u Republici Srbiji više su bile pogođene žene u odnosu na muškarce, prikazano je objavljenim izveštajem Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) i UN Women u Srbiji.

Izveštajem je utvrđeno da je sedam procenata od zaposlenih žena izgubilo posao, ili bilo poslato na prinudni odmor, dok je među muškarcima taj procenta manji – četiri posto.

Mlađe žene češće su nailazile na problem pristupa uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, kao i kontracepciji, kako pokazuje analiza izveštaja.

Prema podacima iz izveštaja celokupni zdravstveni sistem je bio fokusiran na pnademiju izazvanu korona virusom, te su žene češće u odnosu na muškarce prijavljivale otežan pristup zdravstvenim uslugama.

Kako navode u izveštaju 30% žena je prijavilo da je povećano nasilje u porodici i rodna diskriminacija.

Detaljnije možete pročitati na linku, u izveštaju UNFPA Serbia i UN Women koji je na engleskom jeziku:

https://serbia.unfpa.org/en/publications/consequences-covid-19-womens-and-mens-economic-empowerment

DEŽURSTVA U ZDRAVSTVENOM CENTRU VRANJE ZA VREME PRAZNIKA

/16.04.2020./ Tokom Uskršnjih praznika i predstojećeg višečasovnog karantina, dežurne službe Doma zdravlja Vranje radiće od 07:00 do 18:00 časova. Službe koje će raditi u tom periodu su:

 • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih 07:00 – 18:00h
 • Služba za zdravstvenu zaštitu radnika 07:00 – 18:00h
 • Služba za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta 07:00 – 18:00h
 • Služba za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog uzrasta 07:00 – 18:00h
 • Služba za kućno lečenje i negu 07:00 – 18:00h

Služba hitne medicinske pomoći radiće 24 časa, dok COVID ambulanta u ATDu za vreme praznika radiće od 07:00 do 22:00h. COVID ambulante u dečijem i školskom dispanzeru rade od 07:00 – 22:00h, a u prippravnosti su i od 22:00 – 07:00h.

Čuvaj sebe i svoje zdravlje!

KAKO SE ŠIRI VIRUS COVID – 19?

/19.03.2020./ Iako je virus COVID-19 životinjskog porekla, u ovom periodu se širi sa osobe na osobu. Virus se uglavnom prenosi KAPLJIČNIM PUTEM tj., KIJANJEM ili KAŠLJANJEM. Zbog toga je potrebno držati fizičku distancu između sagovornika, na udaljenosti od najmanje 1og metra.

VAŽNO je da kijate i kašljete u papirnu maramicu, koju ćete nakon upotrebe baciti u kantu. Ukoliko uz sebe nemate papirne maramice – možete kijati i kašljati u nadlakticu.

Većina iskijanih i iskašljanih kapljica pada na površine i predmete (poput stolova, telefona, nameštaja, kvaka), te postoji mogućnost zaraze i DODIRIVANJEM nedezinfikovanih predmeta i površina. Neophodno je da često sprovodite dezinfekciju površina i predmeta koje koristite nekim od dezinfekcionih sredstava kao što su alkohol (70%) i aspesol.

Garderobu koju nosite napulju (pri odlasku u prodavnicu, izlazak u šetnju, odlazak lekaru, vožnji u javnom prevozu…), pri dolasku kući ODMAH staviti na pranje, kako bi ste sprečili moguće širenje zaraze.

Izbegavajte dodirivanje OČIJU, NOSA i USANA prljavim rukama, jer tako možete inficirati sluzokožu i uneti u telo virus.

Perite što češće ruke, izbegavajte fizički kontakt sa sagovornicima, održavajte ličnu i higijenu prostora i predmeta koje koristite, poštujte preporuke stručnjaka, kako bi se sprečilo širenje zaraze virusom COVID-19.

Čuvaj sebe i svoje zdravlje!

SIMPTOMI INFEKCIJE VIRUSA COVID – 19

/18.03.2020./ Korona virusi su velika porodica virusa, iz koje su nam od ranije poznati MERS-CoV (bliskoistočni respiratorni sindrom) i SARS-CoV (teški akutni respiratorni sindrom). Po prvi put se tokom ovog perioda pojavio novi korona virus, koji ranije nije identifikovan kod ljudi, poznatiji pod nazivom COVID – 19.

Znaci i simptomi koji mogu da ukažu na COVID-19 su sledeći:

 • glavobolja;
 • curenje iz nosa;
 • malaksalost (bol u mišićima);
 • umor
 • visoka temperatura (preko 38°C);
 • groznica;
 • upla grla;
 • jak kašalj;
 • otežano disanje. 

U težim slučajevima infekcije može doći do:

 • upale pluća;
 • jakog aktunog respiratornog sindorma.

VAŽNO je da ukoliko primetite neke od simptoma, telefonom kontaktirate epidemiologa zavoda za javno zdravlje nadležnog za područje u kome boravite. Od epidemiologa ćete dobiti detaljno uputstvo o daljem postupanju i njega se pridržavajte.

TELEFONI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE VRANJE

/ 17.03.2020./ Zbog pandemije virusa COVID-19 i vanrednog stanja u našoj zemlji,  sva lica koja su došla iz inostranstva ( i oni koji imaju rešenje graničnog sanitarnog inspektora i oni koji nemaju rešenje ), dužna su da se jave epidemiološkoj službi  Zavoda za javno zdravlje Vranje ( ZZJZ Vranje). Takođe i sve neophodne informacije o virusu i merama zaštite možete dobiti pozivanjem Zavoda za javno zdravlje Vranje i to na sledećim brojevima telefona:

 • 017/421 – 310
 • 064/ 42 42 326
 • 065/ 58 06 205
 • 065/ 58 06 206
 • 061/ 64 36 303
 • 062/ 19 46 218
 • 062/ 97 51 781
 • 064/ 83 10 222
 • 064/ 83 10 223
 •  

Čuvaj sebe i svoje zdravlje!

MERE ZAŠTITE OD KORONA VIRUSA   

/16.03.2020./ Zbog pandemije virusa KORONA ( COVID – 19 ) i vanrednog stanja koje je počelo u našoj državi, propisane su određene mere zaštite, kako bi se smanjio procenat oboljevanja. Svetska zdravstvena organizacija dala je uputstva za mere zaštite od korona virusa, koja se primenjuju u svim državama. Evo uputstva kako se zaštiti od COVID – 19:

 • često perite ruke toplom vodom i sapunom (minimum 20 sekundi);
 • koristite sredstva za dezinfekciju na bazi 70% alkohola;
 • izbegavajte bliski kontkat sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kijaju, ili kašlju;
 • izbegavajte rukovanje sa sagovornicima, grljenje i ljubljenje, potreban je minimum jedan metar rastojanja;
 • ukoliko kašljete, ili kijate, prekrijte usta i nos nadlakticom, ili papirnom maramicom;
 • upotrebljenu maramicu odmah bacite u kantu sa pokolpcem, a ruke operite;
 • zaštitnu masku nosite ukoliko kijete, kašljete, ili negujete već bolesnu osobu;
 • masku nosite dok se ne ovlaži, a nakon skidanja maske, temeljno operite ruke;
 • često provetravajte prostorije u kojima  boravite;
 • izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru, sa većim brojem ljudi (npr. javni prevoz u vreme gužvi, supermarkete, tržne centre i druga mesta javnog okupljanja (pozorište, bioskop, sportski događaji));
 • ne uzimajte antibiotike na svoju ruku;
 • održavajte higijenu životnog prostora;
 • ukoliko morate da uzmete recepte za unapred propisanu terapiju, kontaktirajte svog izabranog lekara prethodno telefonom.

Žene i devojke koje idu na redovne ginekološke preglede, takođe treba da kontaktiraju svog ginekologa i uz konsultaciju sa njim dogovore da li će pregled biti održan, ili odložen za naredni period.

Takođe i trudnice i žene koje imaju nekih ginekoloških tegoba, moraju prvo da kontaktiraju odabranog ginekologa, kako im se zdravstevno stanje ne bi ugrozilo.

Stranica je kreirana u okvuru programa Aktivne zajednice-solidarni odgovor na Covid 19, fondacije Trag.