Arhiva

Zaštita žrtava nasilja u porodici kroz edukaciju profesionalaca

/ Vranje, 29.-30. mart 2010. / Odbor za ljudska prava Vranje i S.O.S telefon Vranje, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, održao je dva jednodnevna seminara 29. i 30. marta, 2010. godine, na temu „Organizovanje konferencije slučaja“ i „Koordinirana akcija zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici“.

/ Vranje, 29.-30. mart 2010. / Odbor za ljudska prava Vranje i S.O.S telefon Vranje, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, održao je dva jednodnevna seminara 29. i 30. marta, 2010. godine, na temu „Organizovanje konferencije slučaja“ i „Koordinirana akcija zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici“.

Trenerice seminara bile su: Zdravka Gigov-koordinatorka i psihološkinja Prihvatilišta za žene i decu žrtve nasilja iz Niša, Lidija Stančetićpedagoškinja Gradskog centra Beograd-odelenje Zvezdara i Mirjam Radosavljević-pedagoškinja Gradskog centra za socijalni rad Beograd-odelenje Lazarevac.

Ovi seminari su nastavak stručne edukacije koja je bila održana 2009. godine na temu „Nasilje u porodici i institucionalna zaštita“. Seminari su licencirani u Ministarstva rada i socijalne politike/Republički zavod za socijalnu zaštitu.

Seminaru su prisustvovali učesnici Centra za socijalni rad, Policije, Zdravstva, Suda, relevantnih institucija koje se bave pitanjem naslija u porodici i rade na njegovom sprečavanju.

Cilj ovih seminara nam je da podignemo saradnju i koordinaciju na viši nivo, kao i umrežavanje institucija koje će svojom profesionalnošću pružiti žrtvama adekvatnu podršku i stručnu pomoć.

Evaluacijom ovih seminara smo zaključili da je za saradnju između institucija neophodna komunikacija i saradnja, kao i povratne informacije i to ne samo po potrebi slučaja već svakodnevno, kao i što više ovakvih edukacija po pitanju porodičnog nasilja.