Arhiva

„Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja“

/ Vranje, 26-27.01.2007.godine / Dana 26 – 27.01.2007.godine održan je u Vranju Seminar pod nazivom „Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja – primena Opšteg protokola“.

/ Vranje, 26-27.01.2007.godine / Dana 26 – 27.01.2007.godine održan je u Vranju Seminar pod nazivom „Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja – primena Opšteg protokola“.

Seminar je organizovan od strane Centra za prava deteta u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike i Savetom za prava deteta, a uz podršku UNICEF-a.

Ovaj seminar je nastavak aktivnosti na uspostavljanju multiresorne efikasne mreže za zaštitu dece, čiji su temelji postavljeni u lokalnim zajednicama u okviru Lokalnih Planova Akcije za decu. Seminar je bio namenjen članovima operativnog tima koji rade na neposrednoj zaštiti dece sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta za primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja koji predstavlja pravno obavezujući dokument usvojen od Vlade Republike Srbije u avgustu 2005.godine.

Seminaru su prisustvovali stručnjaci iz socijalne zaštite, zdravstva, policije, obrazovanja i NVO sektora, a predavači su bili Veronika Išpanović – Radojković (jedan od autora Priručnika za primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja) i Slavka Lakićević (nekadašnji pomoćnik ministra u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike).

Seminaru je prisustvovala i pravnica Odbora za ljudska prava Vranje.