Kampanje

Zamenica gradonačelnika Bojana Veličkov potpisom podržala Konvenciju Saveta Evrope