Vesti

YUCOM – Komitet za ljudska prava – Evropski sud za ljudska prava pokrenuo postupak zbog iseljenja neformalnog naselja Grmeč u Beogradu

/ YUCOM, Beograd, 30.7.2015. / Evropski sud za ljudska prava pokrenuo je postupak za izricanje privremene mere protiv Republike Srbije usled opasnosti od nastanka nenadoknadive štete zbog otpočinjanja prinudnog iseljenja neformalnog romskog naselja Grmeč u Beogradu.

/ YUCOM, Beograd, 30.7.2015. / Evropski sud za ljudska prava pokrenuo je postupak za izricanje privremene mere protiv Republike Srbije usled opasnosti od nastanka nenadoknadive štete zbog otpočinjanja prinudnog iseljenja neformalnog romskog naselja Grmeč u Beogradu.

Smatrajući da rušenje kuća u kojima interno raseljeni Romi stanuju u neformalnom naselju Grmeč od 1999. godine bez obezbeđivanja alternativnog smeštaja, u roku od samo jednog dana i bez ikakve podrške nadležnih službi, te njihovo praktično beskućništvo dovode do povrede zabrane nečovečnog i ponižavajućeg postupanja iz čl. 3. EKLJP i povrede prava na poštovanje privatnog i porodičnog života iz čl. 8. EKLJP, a u vezi sa zabranom diskriminacije iz čl. 14. Konvencije, Komitet pravnika za ljudska prava podneo je zahtev Evropskom sudu za ljudska prava da obustavi postupak prinudnog rušenja objekata u kojima Romi stanuju dok im se ne pronađe adekvatan alternativni smeštaj i ne obezbedi poštovanje procedure za sprovođenje iseljenja koje će biti u skladu sa međunarodnim pravom ljudskih prava.

Rok za odgovor Republike Srbije na pitanja koja joj je Sud poslao u vezi sa ovim slučajem istekao je juče a u nastavku postupka Sud će doneti konačnu odluku o izricanju privremene mere. U svojoj dosadašnjoj praksi Evropski sud za ljudska prava samo je u najtežim slučajevima pokretao postupke za izricanje privremenih mera u situacijama koje su se ticale prinudnih iseljenja.

Očekujemo da Republika Srbija ne čekajući konačnu odluku Evropskog suda za ljudska prava obustavi postupak iseljenja neformalnog naselja Grmeč, da u potpunosti poštuje ratifikovane međunarodne ugovore i da obezbedi adekvatan alternativan smeštaj stanovnicima ovog naselja.