Vesti

WEBINARI TOKOM VANREDNOG STANJA I IZOLACIJE

/Vranje, 10. Maj 2020./ Tim Odbora za ljudska prava Vranje i programi u okviru Odbora, druženje i usavršavanje za vreme vanrednog stanja, proglašenog zbog pandemije virusa COVID 19, preneli su u drugačiju dimenziju – virtuelnu.

U toku vanrednog stanja (mart – april 2020.godine), aktivistkinje i aktivisti Odbora za ljudska prava Vranje nova iskustva i znanja sticali su putem online seminara – webinara, koje je organizovala WAVE Mreža (Evropska mreža žena protiv nasilja). 

Aktivistkinje SOS Telefona Vranje i SOS Kutka za devojke u  imale su priliku da tokom perioda izolacije čuju informacije o ljudskim pravima, značaju politike rodne ravnopravnosti, potrebnim procedurama za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja u ekstremnim situacijama iz različitih zemalja. 

Članice WAVE mreže iz drugih zemalja su prenosile iskustva, probleme i situacije sa kojima se sreću u svojoj okolini po pitanju rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima tokom trajanja pandemije COVIDA 19.

Pristup borbi protiv nasilja nad ženama za vreme izolacije i restriktivnih mera bezbednosti, koje su uvele ostale zemlje je sličan, te većina organizacija i funkcioniše na sličan način.

Većina je svoju podršku preusmerila na online komunikaciju, jer se to ispostavilo kao potrebno, imajući u vidu da žene nisu često u mogućnosti da zovu telefonom, jer su u izolaciji sa nasilnikom. SOS Telefoni su I dalje dostupni sa izmenjenim radnim vremenom,a  neke od organizacija su kreirale aplikaciju za žene, koja služi poput „dnevnika“ nasilja, gde žene zapisuju svoja iskustva i prave na taj način izvesnu bazu svedočenja o nasilju koje trpe.

Jedan od pozitivnih primera pomoći ženama sa iskustvom nasilja je kampanja “MASKA 19”, koja se sprovodi po apotekama. Naime, MASKA 19 je šifra koju žena prilikom kupovine u apoteci izgovara, što je alarm za farmaceute, koji na osnovu podataka koje imaju o ženi alarmiraju nadležne službe.

Tokom webinara članice WAVE mreže su predstavljale političku situaciju u svojim zemljama tokom pandemije COVIDA19; kako se vlade njihovih zemalja suočavaju sa problemima po pitanju porodičnog i partnerskog nasilja,  i na koji način se članovi i aktivisti NGO sektora bore sa situacijom COVID 19.

Više o ovim webinarima možete pogledati ovde: