Arhiva

Vežbajmo naša prava

/ Vlasina, 05. 2007./ U maju mesecu 2007.god. u trajanju od tri vikenda, održan je seminar na temu ’Vežbajmo naša prava’ čiji su organizatori bili Resurs centar iz Leskovca u saradnji sa Švedskim helsinškim komitetom i mrežom CHRIS.

/ Vlasina, 05. 2007./ U maju mesecu 2007.god. u trajanju od tri vikenda, održan je seminar na temu ’Vežbajmo naša prava’ čiji su organizatori bili Resurs centar iz Leskovca u saradnji sa Švedskim helsinškim komitetom i mrežom CHRIS.

Predavači su bili Dragan Popović iz YIHR iz Beograda, koji je govorio o diskriminaciji i ’Tim 3’iz Novog Sada, koji je bliže objasnio pojam javnog zastupanja. Na ovom seminaru su pored ostalih učestvovali i pravnici CHRIS kancelarija iz Vranja, Negotina, Niša, Novog Pazara i Novog Sada. Zaključak ovog seminara je bio da u Srbiji postoje različiti oblici diskriminacije i da će donošenje antidiskriminacionog zakona bitno uticati na prepoznavanje i suzbijanje istih.