Vesti

Uspešno završen projekat Zapošljavanje žena – Samostalan život

/ Vranje, 29.06.2018. /Posle završene tromesečne obuke za rad i posle završenog projekta, 11 žena koje su pretrpele ili su sa iskustvom partnerskog I porodičnog nasilja na teritoriji grada Vranja, (projektom planirano najmanje 5 žena), nastavlja da radi sa statusom RADNI ODNOS kod 7 poslodavaca, rezultat je projekta “Samostalan život” koji je Odbor za ljudska prava Vranje u okviru Programa SOS telefon Vranje realizovao šest meseci, od januara do 30. juna 2018. godine, uz podršku Projekta za promovisanje inkluzivnih tržišta rada u projektu zapadnog Balkana (UNDP). Od 1. jula 2018. godine, jedna žena nastavlja radni odnos NA NEODREĐENO VREME, kod našeg partnera na projektu “STEJPAK” u Vranju.

/ Vranje, 29.06.2018. /Posle završene tromesečne obuke za rad i posle završenog projekta, 11 žena koje su pretrpele ili su sa iskustvom partnerskog I porodičnog nasilja na teritoriji grada Vranja, (projektom planirano najmanje 5 žena), nastavlja da radi sa statusom RADNI ODNOS kod 7 poslodavaca, rezultat je projekta “Samostalan život” koji je Odbor za ljudska prava Vranje u okviru Programa SOS telefon Vranje realizovao šest meseci, od januara do 30. juna 2018. godine, uz podršku Projekta za promovisanje inkluzivnih tržišta rada u projektu zapadnog Balkana (UNDP). Od 1. jula 2018. godine, jedna žena nastavlja radni odnos NA NEODREĐENO VREME, kod našeg partnera na projektu “STEJPAK” u Vranju.

Na projektu je bilo angažovano 14 žena na obuci za rad. Tim SOS telefona Vranje je kod izbora poslodavaca primenio osnovni princip: da vrsta proizvodnje I radno mesto odgovaraju radnim mogućnostima žene. Jedna žena je iz ličnih razloga odustala, a za 2 žene je potrebno u narednom periodu obezbediti radno mesto u skladu sa njihovim radnim profilom. U dogovoru sa poslodavcima, posle letnjeg perioda I smanjenja obima proizvodnje, 4 žene od septembra nastaviće rad po osnovu Ugovora o radu.

Na ovaj način projektom smo ostvarili osnovni cilj, a to je nastavak radnog angažovanja žena posle završetka subvencije i projekta, a NA OSNOVU SAMOSTALNE ODLUKE POSLODAVCA da nastavi radno angažovanje posebno ranjive grupe žena koje su pretrpele ili su sa iskustvom partnerskog I porodičnog nasilja.

Povodom uspešno završenog projekta zapošljavanje posebno ranjivih grupa žena, Odbor za ljudska prava Vranje, dodelio je POVELJU gospođi Irmi Lutovac, Nacionalnoj koordinatorki projekta za promovisanje inkluzivnih tržišta rada u projektu zapadnog Balkana – Programu za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP).

POVELJE za društveno odgovorno poslovanje, u ime svih žena koje su kroz ovaj projekat zasnovale radni odnos, dodelili smo svim preduzetnicima učesnicima projekta: Stejpak (proizvodnja obuće); Mikromodeli (izrada odeće); Diva Divani (izrada nameštaja); Tina Trade (maloprodaja garderobe); Buba Mara Slatki Svet (prizvodnja torti I kolača); Ponte Bianco (prenoćište); Donna Line (prizvodnja obuće).

Zapošljavanjem 11 žena, u periodu posle tri meseca obuke, poslodavci iz privatnog sektora su pokazali na delu da su HEROJI VRANJSKE PRIVREDE I otvorili novu stranicu u Vranju za uspostavljanje I razvoj mera ekonomskog osamostaljivanja I izlaska iz partnerskog I porodičnog nasilja, mnogih žena koje su pretrpele ili su sa iskustvom partnerskog I porodičnog nasilja na teritoriji grada Vranja.

U toku projekta, u cilju podrške I osnaživanja za radno angažovanje, tim konsultantkinja SOS telefona Vranje u kontinuitetu je pružao pravnu I psihosocijalu podršku putem SOS telefona, a organizovle smo 40 pojedinačnih I 9 grupnih savetovališta za žene.

Donacija UNDP je omogućila svakoj ženi ovog programa aktivnog zapošljavanja, bruto zaradu (porezi I doprinosi na teret zaposlene I na teret poslodavca), putne troškove ukoliko postoje. Za poslodavce je bila obezbeđena nadoknada na ime troškova obuke za svaku ženu.

Ovim projektom realizovali smo zapošljavanje posebno ranjive grupe žena koje su bile na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, starosti 25 do 50 godina života. Sve žene su bile izložene porodičnom ili partnerskom nasilju u trajanju od nekoliko meseci do 20 godina. Šest od njih su zbog ugrožene bezbednosti bile smeštene u Sigurnu kuću. Osam žena I njihova deca su pre radnog angažovanja živeli od socijalne pomoći u Vranju.

Pet žena prosečne starosti izmedju 40 i 50 godina, prvi put su zasnovale radni odnos.

Projekat “Samostalan život” omogućio je da 3 žene prvi put u prime mesečnu zaradu. Jedna žena je mesečnu zaradu poslednji put primila 1996. godine.

Sve učesnice projekta su same pokušavale da nađu sebi posao, ali bez uspeha. Dobijale su odgovor da su stare; od savetnika NSZ Vranje da same traže posao, a jedna žena navodi podatak da se obratila kod 15 poslodavaca bez uspeha.

NSZ – filijala Vranje, u decembru 2017. godine, evidentirala je 7.028 nezapošljenih lica (3.528 žena). Po podacima CSR Vranje, u 2017. godini, na području Vranja ukupno 3.184 osoba je primalo neki vid socijalne pomoći. SOS telefon Vranje je u prošloj godini evidentirao 215 poziva, a 151 žena je prijavila partnersko ili porodično nasilje. Policijska uprava Vranje je evidentirala 585 prijava nasilja nad ženama, dok je OJT protiv 276 lica primio krivične prijave, podnet je optužni predlog protiv 99 lica, a protiv 4 lica podignuta je optužnica.

Za nastavak aktivnog zapošljavanja posebno ranjive grupe žena koje su pretrpele ili su sa iskustvom partnerskog I porodičnog nasilja, poslodavcima je neophodna podrška grada Vranja kao I nadležnih Republičkih institucija.

Projekat je uspešno realizovan uz partnere projekta : lokalne samouprave grada Vranja, CSR Vranje, Sigurne kuće, Nacionalne službe zapošljavanja – filijala Vranje, kancelarije za Romska pitanja grada Vranja…

Grad Vranje je u januaru 2018. godine usvojio Lokalni akcioni plan zapošljavanja (LAPZ) za 2018. godinu, koji predstavlja “izraz lokalne politike zapošljavanja I osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja u lokalnoj zajednici”. Za realizaciju aktivnih mera politike zapošljavanja, planirana su finansijska sredstva u iznosu 23 miliona 300 hiljada dinara.(budžet grada Vranja 12 miliona, Republički budžet 11 miliona 300 hiljada dinara). Međutim, planirani programi aktivnog zapošljavanja nisu rodno klasifikovani I ostaje otvoreno pitanje koliki fond je namenjen zapošljavanju posebno ranjive grupe žena koje su pretrpele ili su sa iskustvom partnerskog I porodičnog nasilja na teritoriji grada Vranja.

Mere zaustavljanja partnerskog I porodičnog nasilja kao I mere podrške za život bez nasilja posebno ranjivoj grupi žena koje su pretrpele ili su sa iskustvom partnerskog I porodičnog nasilja, planirane su u okviru Lokalnog akcionog plana Saveta za rodnu ravnopravnost grada Vranja kao I u okviru Strategije održivog razvoja grada Vranja 2010-2019.godine.

U cilju zapošljavanja većeg broja žena sa iskustvom nasilja, kojima je potreban duži period prilagođavanja radnim obavezama, u cilju otvaranja fleksibilnih radnih mesta čijim zahtevima posebno ranjive grupe žena mogu da odgovore, poslodavcima je neophodna finansijka podrška.

Projekat je uspešno realizovan uz partnere projekta : lokalne samouprave grada Vranja, CSR Vranje, Sigurne kuće, Nacionalne službe zapošljavanja – filijala Vranje, kancelarije za Romska pitanja grada Vranja…

Na osnovu pozitivnog iskustva u okviru projekta “Samostalan život” I postojanja velike potrebe za zapošljavanjem posebno ranjive grupe žena, Odbor za ljudska prava Vranje/SOS telefon Vranje, pokrenuće inicijative za formiranje održivih Programa u gradskoj upravi Vranje.