Arhiva

U porastu slučajevi nasilja u porodici

/ 08. 2006. / U prvih šest meseci kancelarija pravne pomoći NVO Odbor za ljudska prava (CHRIS) registrovala najveći broj slučajeva (40) iz oblasti nasilja u porodici, izjavila je za AVP, pravnica Maja Jovanović.

/ 08. 2006. / U prvih šest meseci kancelarija pravne pomoći NVO Odbor za ljudska prava (CHRIS) registrovala najveći broj slučajeva (40) iz oblasti nasilja u porodici, izjavila je za AVP, pravnica Maja Jovanović.

Najveći broj slučajeva iz domena kancelarije pravne pomoći NVO Odbora za ljudska prava (CHRIS) iz Vranja u prvih šest meseci odnosi se na čak 40 slučajeva nasilja u porodici, izjavila je za Vranje Press, pravnica Maja Jovanović.

Stupanjem na snagu Porodičnog zakona, koji je predvideo veću zaštitu žrtve porodičnog nasilja, sve veći broj žena ima hrabrosti i osmljuje se da počne sa rešavanjem problema vezanih za nasilje, a oni su u registrovanim slučajevima poprilično kontinuirani – precizira Jovanovićeva.

U prvih šest meseci ove godine kancelariji pravne pomoći Odbora za ljudska prava obratile su, se u najvećem broju (40 slučajeva) osobe koje su zatražile pomoć vezano za nasilje u porodici.

Od ukupno 115 osoba koje su zatražile razne vrste pravne pomoći, bilo je 83 lica srpske nacionalnosti, dok su 32 osobe Romske nacionalnosti.

U kancelariji odbora za ljudska prava (CHRIS) pravnu pomoć je zatražilo ukupno 92 osobe, dok su se 32 javile preko SOS televona ove nevladine organizacije.

Vrlo je bitna uloga našeg SOS telefona, čije dežurstvo sada traje od 9 do 20 sati, svih 365 dana u godini, jer još uvek žrtve porodičnog nasilja nisu spremne da dodju u kancelariju, a vezano za registrovane probleme – rekla je Jovanovićeva.

Ona naglašava dobru saradnju sa upravom policije u Vranju, lokalnim Domom zdravlja, Centrom za socijalni rad i drugim NVO koje se nalaze u sektoru zaštite ljudskih prava.