Vesti

U CRNOJ GORI POČELA SA RADOM NACIONALNA SOS LINIJA

/ 29. 09. 2015. / U Crnoj Gori je počela sa radom jedinstvena, nacionalna, besplatna SOS linija za pomoć žrtvama nasilja u porodici pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i socijalnog staranja i UNDP-a. Nacionalnoj SOS liniji koordinira NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić.

/ 29. 09. 2015. / U Crnoj Gori je počela sa radom jedinstvena, nacionalna, besplatna SOS linija za pomoć žrtvama nasilja u porodici pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i socijalnog staranja i UNDP-a. Nacionalnoj SOS liniji koordinira NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić.

Linija je anonimna, besplatna i aktivna 24 sata dnevno. Dostupna je 365 dana u godini svim žrtvama nasilja u porodici u Crnoj Gori. SOS linija osnažuje i pruža podršku žrtvama nasilja kroz informisanje, upućivanje i psihološko savjetovanje.

Broj za pomoć žrtvama nasilja u porodici je 080 111 111.