Vesti

TRIBINA „RIZICI MIGRANATA OD TRGOVINE LJUDIMA NA PUTU U EU „

U subotu, 25. Jula sa početkom u 11:00 časova u Preševu, Odbor za ljudska prava Vranje organizuje tribinu „RIZICI MIGRANATA OD TRGOVINE LJUDIMA NA PUTU U EVROPSKU UNIJU – situacija na jugu Srbije“.

U subotu, 25. Jula sa početkom u 11:00 časova u Preševu, Odbor za ljudska prava Vranje organizuje tribinu „RIZICI MIGRANATA OD TRGOVINE LJUDIMA NA PUTU U EVROPSKU UNIJU – situacija na jugu Srbije“

Na tribini će učestvovati: Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, AT Mreža, Centar za zastitu žrtava trgovine ljudima, Crveni krst, Komesarijat za izbeglice i migracije RS, Odbor za ljudska prava Bujanovac i Preševo.

Istog dana pokrećemo građansku i korporativnu akciju prikupljanja urgentne pomoći ZA ŽENE I DECU MIGRANTE – „PAKET POMOĆI“ i u Kolektivnom centru za prihvat migranata u naselju Železnička stanica u Preševu postavljamo informativne plakate za pomoć migrantima od opasnosti od trgovine ljudima na rutama migracije.

Na ovaj način svi partneri i učesnici obeležavaju 30. jul – Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima.

Tribina je namenjena lokalnim mrežama za suzbijanje i borbu protiv trgovine ljudima: NGO, policija, zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, tužilaštvo, lokalne samouprave, centri za socijalni rad, mediji u Preševu, Bujanovcu i Vranju kao i široj javnosti.

Tribina ima za cilj da u okviru obeležavanja 30. Jula svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima (koji se u Srbiji ove godine obeležava drugi put), skrene pažnju javnosti, informiše nadležne lokalne institucije, NGO, građane na povećanu opasnost od trgovine ljudima, kršenja osnovnih ljudskih prava, o rizicima kojima je izloženo na hiljade izbeglica koji beže od oružanih sukoba, nasilja ali i od siromaštva.

Cilj tribine je da ojačamo multisektorski pristup na nacionalnom, ali i na lokalnom nivou, da svi nadležni pojedinci koji na terenu rade i pružaju pomoć migrantima i deci koja se sama kreću, povećaju stepen pažnje i registruju početne informacije koje ukazuju da je neko možda žrtva trgovine ljudima ili je pod veliki rizikom da to postane.

ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA VRANJE