Vesti

Trening za rad na SOS telefonu za (potencijalne) žrtve trgovine ljudima

/ Niš, 08. mart 2016. / Trening za rad na SOS telefonu za (potencijalne) žrtve trgovine ljudima je održan je u organizaciji Antitrafiking mreže u periodu od 26. do 28. februara 2016. u Nišu.

/ Niš, 08. mart 2016. / Trening za rad na SOS telefonu za (potencijalne) žrtve trgovine ljudima je održan je u organizaciji Antitrafiking mreže u periodu od 26. do 28. februara 2016. u Nišu.

Na treningu su učestvovale predstavnice članica AT mreže koje imaju SOS telefone u okviru svojih udruženja: Odbor za ljudska prava – Vranje, ASTRA SOS za žrtve trgovine ljudima – Beograd, SOS za žene i decu žrtve nasilja – Vlasotince i Centar za devojke – Niš.

Prisutne aktivistkinje su imale priliku da slušaju o iskustvu NVO ASTRA kao i organizaciji njihovog rada na SOS telefonu.

Kroz interaktivnu radionicu učesnice na treningu su proveravale svoja znanja o trgovini ljudima – koji su sve oblici, ko sve može biti žrtva trgovine ljudima, koje su faze u trgovini ljudima, kako sprečiti da dođe do ovog problema i kako pomoći žrtvama trgovine. Predstavljeni su principi rada na ASTRA SOS telefonu kao i faze razgovora, a zatim su učesnice treninga upoznate sa smernicama za vođenje prvog razgovora sa žrtvom trgovine ljudima.

Na kraju ovog trodnevnog treninga održane su simulacije razgovora na SOS telefonu za (potencijalne) žrtve trgovine ljudima.