Arhiva

Tražimo formiranje FONDA ZA PODSTICANJE RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U VRANJU

/Vranje, 08. Mart 2012. / SOS telefon Vranje za pomoć ženama i deci žrtvama porodičnog nasilja, u okviru obeležavanja 8. Marta, Međunarodnog dana žena organizovao je uličnu akciju u Vranju i podelu informativnog SOS materijala o pravima žena i zaštiti od porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, sa ciljem promocije ljudskih prava žena i poboljšanja položaja u društvu.

/Vranje, 08. Mart 2012. / SOS telefon Vranje za pomoć ženama i deci žrtvama porodičnog nasilja, u okviru obeležavanja 8. Marta, Međunarodnog dana žena organizovao je uličnu akciju u Vranju i podelu informativnog SOS materijala o pravima žena i zaštiti od porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, sa ciljem promocije ljudskih prava žena i poboljšanja položaja u društvu.

Aktivistkinje i aktivisti SOS telefona Vranje u saradnji sa nevladinim organizacijama Vranja, na platou ispred glavne pošte u centru Vranja, uz podelu materijala organizovale su promociju kampanje „ FOND ZA ŽENE „u okviru koje je SOS kancelarija predala Gradonačelniku i gradskoj upravi zahtev za formiranje budžetskog fonda za podsticanje ravnopravnosti polova u Vranju.

Performans je privukao veliku pažnju lokalnih medija, volonterke su dale više izjava lokalnim medijima.Građani su pozitivno reagovali na kampanju, prihvatali informativni materijal i pozitivno komentarisali akciju.