Kampanje

Tražimo brzu i efikasnu reakciju države – ZAUSTAVIMO UBIJANJE ŽENA

/ 21.05.2015. /SOS TELEFON VRANJE- mreža Žene protiv nasilja.

Danas, 21.maja 2015. godine, aktivistkinje SOS telefona Vranje i lokalni NGO partneri, prikupili su oko 100 potpisa građanki i građana Vranja koji su na ovaj način podržali našu akciju u centru Vranja, a kojom tražimo brzu i efikasnu reakciju države za zaustavljanje femicida.

Danas, 21.maja 2015. godine, aktivistkinje SOS telefona Vranje i lokalni NGO partneri, prikupili su oko 100 potpisa građanki i građana Vranja koji su na ovaj način podržali našu akciju u centru Vranja, a kojom tražimo brzu i efikasnu reakciju države za zaustavljanje femicida.

Ove, kao i preko hiljadu potpisa koje prikupljaju aktivistkinje mreže Žene protiv nasilja iz cele Srbije, poslaćemo na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova. Tražimo da po uzoru na mnoge evropske zemlje, u Zakon o policiji hitno budu uvedene mere udaljavanja nasilnika iz stana i zabrana kontaktiranja sa žrtvom na 14 dana. Veliki odaziv stanovnika Vranja potvrđuje potrebu da država treba da preduzme hitne mere kako bi povećala prevenciju i zaustavila nasilje nad ženama u porodici i ubistva žena, – saopštila je danas Miroslava Despotović, aktivistkinja SOS telefona Vranje.

Od početka 2015. godine u Srbiji je ubijena 21 žena od strane partnera ili muških članova porodice! Samo u tri dana u maju ubijeno je 7 žena: u okolini Kanjiže, Velike Plane, u Čačku, u Beogradu. Svakom od ubistava prethodilo je kontinuirano muško nasilje. Kako prenose mediji, više od polovine ubijenih žena prijavljivale su nasilje policiji i centru za socijalni rad, a jedanest od 21 žene ubijeno je vatrenim oružjem.

Zato tražimo hitno usaglašavanje domaćeg zakonodavstva i donošenje hitnih mera zaštite, a u skladu sa Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Tražimo da nadležne institucije odgovorno i ozbiljno pristupaju prijavama nasilja od strane žena, da nasilnici budu adekvatno i na vreme kažnjavani, da im bude oduzeto oružje, da tužilaštvo i pravosudni sistem rade efikasnije, da nadležne institucije rade procenu rizika od nasilja po život žene, da nasilnik bude zadržan u pritvoru, da nakon prvog incidenta bude udaljen iz kuće…

Akcija u Vranju je jedna od akcija kojom ženske nevladine organizacije traže brzu i efikasnu reakciju države za zaustavljanje femicida. Istog dana je održan veliki protest u Beogradu u organizaciji mreže Žene protiv nasilja, AŽC i Žena u crnom.

Tim SOS telefona Vranje