Kampanje

Tražimo brzu i efikasnu reakciju države za zaustavljanje femicida

POZIV NA AKCIJU.
Odbor za ljudska prava Vranje i SOS telefon Vranje pozivaju građanke i građane Vranja da nam se pridruže u četvrtak (21.05.2015. godine), u 5 minuta do 12 h u centru Vranja na šetalištu kod OTP Banke, kako bi se setili žena koje su ubili muški partneri i članovi porodice. Tražimo bržu i efikasniju reakciju odgovornih u institucijama države koje ne čine dovoljno da ubistva žena budu zaustavljena.

Odbor za ljudska prava Vranje i SOS telefon Vranje pozivaju građanke i građane Vranja da nam se pridruže u četvrtak (21.05.2015. godine), u 5 minuta do 12 h u centru Vranja na šetalištu kod OTP Banke, kako bi se setili žena koje su ubili muški partneri i članovi porodice. Tražimo bržu i efikasniju reakciju odgovornih u institucijama države koje ne čine dovoljno da ubistva žena budu zaustavljena.

Ovom akcijom pružamo podršku skupu u Beogradu koji istog dana organizuju Mreža Žene protiv nasilja, Autonomni ženski centar i Žene u crnom.

Pozivamo građanke i građane da učešćem u akciji prikupljanja potpisa (“KVIZU U KOME SVI DOBIJAMO”) pošaljemo što veći broj potpisa za predlog Ministarstvu unutrašnjih poslova, da po uzoru na mnoge evropske zemlje, u Zakon o policiji uvede mere udaljavanja nasilnika iz stana i zabranu kontaktiranja sa žrtvom na 14 dana.

Predlog se oslanja na Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, član 52 – Hitne mere zaštite. Predlog o izmeni Zakona o policiji je pokrenulo oko 30 ženskih NGO-članice Mreže Žene protiv nasilja i Autonomni ženski centar.

Od početka godine u Srbiji je ubijena 21 žena od strane partnera ili muških članova porodice! Samo u prethodna tri dana ubijeno je 7 žena: u okolini Kanjiže su ubijene 4 žene, istog dana je u blizini Velike Plane nasilnik ubio bivšu suprugu, u ponedeljak u Čačku muž je ubio suprugu, a poslednje ubistvo se desilo u Beogradu gde je stradala još jedna žena od strane muža.

Svakom od ubistava prethodilo je kontinuirano muško nasilje. Kako prenose mediji, više od polovine ubijenih žena prijavljivale su nasilje policiji i centru za socijalni rad, a jedanest od 21 žene ubijeno je vatrenim oružjem.

Da su prijave nasilja uzete ozbiljno, da su nasilnici adekvatno i na vreme kažnjavani, da im je oduzeto oružje, da su tužilaštvo i pravosudni sistem efikasniji, da je urađena procena rizika od nasilja po život žene, da je nasilnik zadržan u pritvoru, da je nakon prvog incidenta udaljen iz kuće, ubistva bi bila sprečena!!!