Vesti

Sve više dece koja putuju bez roditelja

/ Danas, Preševo, 15.09.2015. / – Tokom jučerašnjeg dana, prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije, na području Preševa bilo je nešto više od hiljadu migranata. Njih oko pet stotina stiglo je u prihvatni šatorski kamp u selu Miratovac, dok se isti broj nalazio u Preševu u Prihvatnom centru.

/ Danas, Preševo, 15.09.2015. / – Tokom jučerašnjeg dana, prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije, na području Preševa bilo je nešto više od hiljadu migranata. Njih oko pet stotina stiglo je u prihvatni šatorski kamp u selu Miratovac, dok se isti broj nalazio u Preševu u Prihvatnom centru.

Sve je veći broj dece koju su roditelji plaćajući i po nekoliko hiljada dolara poslali ka zemljama EU. Oni se kreću u pratnji prijatelja i rođaka. Reč je o maloletnim licima, među kojima je najveći broj predškolskog uzrasta, navode u Crvenom krstu u Preševu. Deca bez roditeljskog staranja mogu potencijalno da budu žrtve trgovaca ljudima, pa zato iz Odbora za ljudska prava iz Vranja, koji vrši stalni monitoring informisanosti migranata o njihovim pravima, kao i davanje informacija o mogućnosti trgovine ljudima, apeluju pre svega na policiju da pojačaju kontrolu svih koji dolaze u kontakt sa maloletnim migrantima.

– Treba obratiti pažnju na lica koja pogotovu maloletnim licima mogu da ponude odlazak i posao u zemlje EU, jer to je prvi krug ulaska u lanac trgovine ljudima, navodi se u saopštenju Odbora za ljudska prava iz Vranja.

Humanitarci u Preševu registruju i sve veći broj majki sa tek rođenom decom. Pretpostavlja se da je većina njih rođena na putu u Grčkoj i Makedoniji. Za ove potrebe na usluzi migrantima su lekarski timovi u Domu zdravlja u Preševu u okviru kojeg postoji i vanbolničko porodilište. Tu ima dovoljno lekova i hrane za novorođenčad. Za sada ima i dovoljno ćebadi, a očekuje se i toplija odeća u skladu sa jesenjim vremenom koje se najavljuje od vikenda.

Uprkos informacijama da je granica između Srbije i Mađarske kod Horgoša zatvorena za ilegalni prelazak, migranti sa kojima je razgovarao novinar Danasa juče u Preševu i dalje žele da „što pre nastave put ka Nemačkoj, ali i Švedskoj i Finskoj“. I dalje funkcionišu redovne autobuske linije od Preševa ka Beogradu i Subotici, a dnevno saobraća i jedan voz koji migrante prevozi ka severu Srbije.