Arhiva

Svaka četvrta žena na Balkanu trpi nasilje u porodici

/ Blic 19 06. 2009. / Svaka četvrta žena na Balkanu u svojim partnerskim odnosima suočila se sa nasiljem u porodici, upozoravaju iz Viktimološkog društva Srbije. Kako je rečeno na konferenciji za novinare povodom nedelje borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja koju je podržalo 85 zemalja širom sveta, u proseku je sedam odsto žena bilo napadnuto ili im je prećeno vatrenim oružjem.

/ Blic 19 06. 2009. / Svaka četvrta žena na Balkanu u svojim partnerskim odnosima suočila se sa nasiljem u porodici, upozoravaju iz Viktimološkog društva Srbije. Kako je rečeno na konferenciji za novinare povodom nedelje borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja koju je podržalo 85 zemalja širom sveta, u proseku je sedam odsto žena bilo napadnuto ili im je prećeno vatrenim oružjem.

Jasmina Nikolić iz Viktimološkog društva Srbije rekla je da je ta kampanja posvećena skretanju pažnje javnosti od opasnosti koje upotreba vatrenog oružja može da izazove. Prema njenim rečima, statistike pokazuju da žene tri puta češće stradaju nasilnom smrću ukoliko se oružje nalazi u kući, a da je izvršilac najčešće muž ili partner koji je ranije bio prijavljivan za nasilje u porodici.

Prema rečima Mirjane Dokmanović iz Viktimološkog društva Srbije, Zakon o oružju i municiji ima određene nedostatke i navela da fizičko, mentalno i psihičko zdravlje nisu uslov za dobijanje odobrenja, a lekarski pregled nije obavezan i zavisi samo od diskrecionog prava nadležnog organa, odnosno ako se posumnja u zdravstvenu sposobnost podnosioca zahteva.

Takođe je rečeno da nasilje u porodici nije uvršteno u listu krivičnih dela koja čine osnov za odbijanje davanja odobrenja za nabavku vatrenog oružja, kao i da Zakon ne predviđa obavezni „period čekanja“ od dana dobijanja odobrenja za nabavku oružja do dana nabavke i da bi to moralo da bude obavezno.

Predstavnici Viktimološkog društva naveli su da su predložili izmene Zakona o oružju i municiji, a neke od njih se odnose na to da osuda za nasilje u porodici i izricanje mera zaštite, kao fizičko i psihičko zdravlje treba da budu predviđeni kao novi razlozi za neizdavanje, odnosno oduzimanje odobrenja za nabavku oružja.

Prof.dr Željko Nikač iz MUP-a Srbije naveo je da je prošle godine zabeležen trend smanjenja zaplene oružja na globalnom planu, a da statistike pokazuju da je te godine 175 lica u vatrenim okršajima zadobilo lake telesne povrede, a 50 je izgubilo život.

On je takođe dodao da je statistika pokazala da je nasilje pod upotrebom vatrenog oružja u opadanju, ali da postoji mogućnost da neka od tih dela nisu prijavljena, kao i to da nasilje u porodici nije dovoljno dobro prepoznato.