Arhiva

SUDIJE BLAGONAKLONE PREMA NASILJU U PORODICI

/ Beograd, 05. 2008. / – O nasilju nad decom, čedomorstvu i o incestu, u srpskom društvu se retko govori, a kaznena politika za nasilje u porodici je izuzetno blaga, zaključeno je juče na okruglom stolu o nasilju u porodici, koji je organizovao Beogradski centar za ljudska prava.

/ Beograd, 15. 02. 2008. / – O nasilju nad decom, čedomorstvu i o incestu, u srpskom društvu se retko govori, a kaznena politika za nasilje u porodici je izuzetno blaga, zaključeno je juče na okruglom stolu o nasilju u porodici, koji je organizovao Beogradski centar za ljudska prava.

Prema istraživanju Autonomnog ženskog centra, u 91,5 odsto slučajeva počinioci nasilja u porodici su muškarci. Žrtve nasilja su uglavnom žene i deca, a mali je broj slučajeva nasilja nad roditeljima.

Advokat Tanja Drobnjak kaže da srpsko zakonodavstvo nije usklađeno sa osnovnim međunarodnim standardima u vezi s nasiljem nad ženama u porodici. Ona dodaje da se kaznena politika za nasilje u porodici stalno revidira i da su kazne drastično smanjene.

– Sudska praksa je da se izriču blage i kazne ispod zakonskog minimuma za nasilje u porodici. Sudije po automatizmu primenjuju olakšavajuće okolnosti, kao na primer da je optuženi porodičan čovek. Dešavalo se da mi sudija kaže da ga međunarodni standardi ne zanimaju, jer su nastali u Skandinaviji, gde nema sunca i nema ljubavi – rekla je Drobnjak.

Prema njenim rečima, u sudskoj praksi je prepoznato ekonomsko nasilje nad jednim od članova porodice, a potrebna je strategija da bi se rad državnih organa uskladio i žrtvama obezbedila adekvatna pravna zaštita. Drobnjak dodaje da je mali broj prosvetnih radnika upoznat s Protokolom o zaštiti deteta, ali i da je veći napredak načinjen u zaštiti od nasilja u porodici, nego u zaštiti dece. Kako je navela, žrtvama porodičnog nasilja potrebno je obezbediti naknadu štete i tokom sudskog postupka obezbediti posebno saslušanje. Ona upozorava da policija najčešće podnosi krivične prijave zbog nasilja u porodici, a tužioci često ne dolaze na ta suđenja i ne predlažu mere zaštite žrtve, iako imaju takva ovlašćenja.

Marina Mijatović iz Beogradskog centra istakla je da se često dešava da sudije okrivljuju žrtve za nasilje u porodici i da sudije imaju drugačiji odnos prema žrtvama.

Kako je naglasila predsednica Centra za prava deteta, Ivana Stevanović, Porodični zakon nema eksplicitnu zabranu telesnog kažnjavanja dece, a grupa nevladinih organizacija uradila je peticiju za zabranu telesnog kažnjavanja dece. „Na nivou grada nije bilo političke volje da se donese akcioni plan za decu“, rekla je Stevanović. Prema njenim rečima, očekuje se da će do kraja marta biti završena strategija u oblasti zaštite dece od nasilja. (Izvor: “Danas”, 15. 02. 2008.)