Kampanje

SOS telefon Vranje organizovao Stručne radionice „Zajednički odgovor nasilju nad ženama u Pčinjskom okrugu“

/ 07.,08.,09. Jul 2015. / U okviru Programa rada i izgradnje Regionalne Mreže NGO i institucija protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu Odbor za ljudska prava Vranje – SOS telefon Vranje organizovali su stručne radionice pod nazivom „Zajednički odgovor nasilju nad ženama u Pčinjskom okrugu“.

/ 07.,08.,09. Jul 2015. / U okviru Programa rada i izgradnje Regionalne Mreže NGO i institucija protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu Odbor za ljudska prava Vranje – SOS telefon Vranje organizovali su stručne radionice pod nazivom „Zajednički odgovor nasilju nad ženama u Pčinjskom okrugu“.

Radionice su organizovane za predstavnike NGO i nadležnih intitucija svih 7 opština Pčinjskog okruga i bile su namenjene prvenstveno profesionalcima iz nadležnih intitucija i NGO koji su prethodnih godina prisustvovali seminarima i radionicama na temu prepoznavanje i sprečavanje nasilja nad ženama u porodici, a koje je organizovao Odbor za ljudska prava Vranje / SOS telefon Vranje sa svojim partnerima.

Predavač je bila Lidija Milanović, saradnik NVO “IDEAS“ iz Beograda za razvoj sistema socijalne zaštite i jedan od stručnjaka u oblasti rada sa žrtvama nasilja.

Cilj ove stručne radionice bio je zajednička definicija prepreka u realizaciji zadataka, ali i definicija principa rada i zajednički međusektorski rad na regionalnom nivou (međuopštinsku saradnju lokalnih timova).

Inicijativu za formiranje, u Srbiji prve Regionalne mreže iz oblasti suzbijanja nasilja nad ženama u porodici, 9. decembra 2014. godine potpisalo je oko 100 učesnika Prve Regionalne Konferencije protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu, koju je organizovao SOS telefon Vranje uz podršku UN – Programa UNDP za Srbiju.

Značaj međusektorske saradnje i zajedničkog efikasnog rada NGO i profesionalaca na suzbijanju nasilja u porodici, danas jednog od vodećih problema u društvu, je definisan Opštim kao i Pojedinačnim protokolima koji se odnose na rad policije, Centara za socijalni rad, obrazovanja, zdravstva, pravosudja.

Stvaranje efikasnih uslova za brzi odgovor nasilju nad ženama u porodici i u pratnerskim odnosima je obaveza Srbije ali i svih institucija i u okviru primene Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (na ovu temu je SOS telefon Vranje organizovao više seminara i stručnih sastanaka).