Kampanje

SOS TELEFON VRANJE OBELEŽIO 8. APRIL – SVETSKI DAN ROMA

/ Vranje, 8. Aprila 2014. / U zajedničkoj gradskoj akciji koju je koordinirala Romska kancelarija grada Vranja, SOS telefon Vranje je obeležio SVETSKI DAN ROMA u znaku informisanja javnosti o značenju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

/ Vranje, 8. Aprila 2014. / U zajedničkoj gradskoj akciji koju je koordinirala Romska kancelarija grada Vranja, SOS telefon Vranje je obeležio SVETSKI DAN ROMA u znaku informisanja javnosti o značenju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Srbija je ratifikovala Konvenciju SE 31. oktobra 2013. godine i ona se odnosi i na žene pripadnice nacionalnih manjina – konkretno i na Romkinje.

Poruke iz Konvencije Saveta Evrope smo ispisale na simboličnim kuhinjskim krpama na romskom jeziku. Osnovna poruka je da žene prepoznaju nasilje u porodici, da ne žive u nasilju, da reaguju i da zaštite sebe i članove svojih porodica, pre svega decu.

Od ukuonog broja poziva na SOS telefonu, trćina su žene – Romkinje koje se javljaju za pomoć. Princip rada SOS telefona Vranje je da u SOS timu radi i kolegenica Romkinja, koja sa korisnicima SOS servisa može razgovarati na romskom jeziku i na ovaj način direktno pomogne Romkinjama da što lakše iskažu detalje problema koje imaju.