Kampanje

SOS telefon Vranje nastavio kampanju „POTPISUJEM“

/ Vranje, 09.09.2014. / Prikupljanjem potpisa, deljenjem flajera i lepljenjem plakata volonterke SOS telefona Vranje nastavile su kampanju „POTPISUJEM.
I ovog puta gradjani su svojim potpisima na razglednicama podržali konkretnu I brzu primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Prikupljanjem potpisa, deljenjem flajera i lepljenjem plakata volonterke SOS telefona Vranje nastavile su kampanju „POTPISUJEM.
I ovog puta gradjani su svojim potpisima na razglednicama podržali konkretnu I brzu primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.