Kampanje

SOS TELEFON VRANJE AKCIJOM OBELEŽIO 8. MART

/ Vranje, 8. mart 2014. / U subotu, 8. Marta 2014. godine, na glavnom šetalištu u centru Vranja volonterke i volonteri SOS telefon Vranje u saradnji sa Generatorom i drugim nevladinim organizacijama grada organizovali su uličnu akciju podele informativnog materijala.

U subotu, 8. Marta 2014. godine, na glavnom šetalištu u centru Vranja volonterke i volonteri SOS telefon Vranje u saradnji sa Generatorom i drugim nevladinim organizacijama grada organizovali su uličnu akciju podele informativnog materijala.

Ove godine 8. Mart obeležavamo u znaku promocije Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je naša država ratifikovala 31. oktobra 2013. godine.

Istovremeno SOS telefon realizuje kampanju ženske mreže „ Žene protiv nasilja „ pod sloganom „ ŽENE – RAD – GLAD, Manite se poklanjanja cveća, vratite nam naša preduzeća „ koja se na dan 8 Marta realizuje u 22 grada u Srbiji.

Kampanja je usmerena na informisanje građanki i građana o sadržaju Konvencije. Ona treba da utiče na promenu svesti celog društva, svakog pojedinca, da nasilje – nijedna vrsta nasilja – nije ispravan način rešavanja problema. Kampanja informiše građanke i građane o obavezama koje je država preuzela potvrđivanjem Konvencije, a to obuhvata sveobuhvatnu zaštitu žena i sprečavanje nasilja, gonjenje i kažnjavanje učinilaca nasilja i delotvoran i efikasan sistem praćenja primene odredbi Konvencije.

Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je najsveobuhvatniji međunarodni ugovor u ovoj oblasti. Njen cilj je uspostavljanje nulte tolerancije za različite oblike nasilja kojem su izložene žene.