PANDEMIJA - COVID 19

Sigurna kuća za žene

SIGURNA KUĆA – BROJ KORISNICA ZA VREME VANREDNOG STANJA

/16.06.2020./ Odbor za ljudska prava Vranje obratio se dopisom Centru za pružanje lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje, koji se odnose na Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici i Sigurnu kuću, za period  vanrednog stanja, koje je u Srbiji proglašeno 15. Marta 2020., zbog pandemije KOVID -19 o broju registrovanih slučajeva porodičnog nasilja za navedeni period (po polnoj i starosnoj strukturi), podatke o osnovnim pratećim merama koje su Centar i Sigurna kuća preduzeli u cilju pomoći žrtvama  nasilja u porodici (broj podnetih krivičnih prijava, broj podnetih tužbi radi određivanja mera zaštite od nasilja u porodici, broj podnetih tužbi za razvod braka),broj žena evidentiranih i smeštenih u Sigurnoj kući za navedeni period, broj dece evidentiranih i smeštenih u Sigurnoj kući za navedeni period.

U odgovoru, koji smo dobili 16.06.2020. godine, navodi se da je u periodu od 15.03.2020. godine do 06.05.2020. godine, odnosno tokom vanrednog stanja, u Prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici bilo smešteno 7 korisnika /3 žene i 4 deteta/.

Takođe, navodi se da Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici isključivo, vodi evidenciju podnetih zahteva za smeštaj korisnika, te da se za dostavu ostalih traženih podataka, moramo obatiti Centru za socijalni rad i ostalim nadležnim institucijama.

ODGOVOR SIGURNE KUĆE O SMEŠTAJU KORISNICA U VREME VIRUSA COVID-19

/26.05.2020./ U.G. Odbor za ljudska prava Vranje obratilo se dopisom Javnoj ustanovi Centar za razvoj loklanih usluga socijalne zaštite, čija je regionalna Sigurna kuća Pčinjskog okruga organizaciona jedinca, sa zahtevom za informacijama:  na koji način se obezbeđuje smeštaj žena, devojaka I dece – žrtava porodičnog nasilja u Sigurnu kuću za vreme čekanja testiranja na virus Korona, kao I za vreme dok stignu rezultati testiranja na virus Korona? Da li postoje obezbeđene posebne prostorije (sobe, kuhinje, toalete), za vreme čekanja testiranja I rezultata testiranja na virus Korona, I koji su kapacteti? Takođe,zatražen je I Protokol o smeštaju žena, devojaka I dece u specijalizovanu uslugu socijalne zaštite – Prihvatilište za žrtve porodičnog nasilja/ Sigurna kuća od trenutka uvođenja vanrednog stanja I u kontekstu opšteg stanja izazvanog virusom COVID 19.

Nakon nekoliko puta ponovljenog dopisa, dobili smo odgovor od direktorke ustanove.

U odgovoru se navodi da se smeštaj korisnika u Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici od trenutka smeštaja do dostavljanja potvrde o prisustvu virusa Kovid – 19. / do  48 sati, odnosno dok ne stignu rezultati testiranja/ vrši se u posebnoj prostoriji za smeštaj korisnika pod posebnim nadzorom, da navedena prostorija, predviđena je za smeštaj do 3 korisnika, sadrži poseban toalet i opremljena je tv prijemnikom, a od strane zaposlenih, vrši se dostava obroka i namirnica, na način i uz poštovanje propisanih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti Kovid – 19.

Takođe, u odgovoru nam je sugerisano da “ne smemo praviti diskriminaciju”, jer licenca koju su dobili od resornog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka I socijalna pitanja je za uslugu socijalne zaštite, koja glasi “Prihvatilište za žrtve porodičnog nasilja – Sigurna kuća, ne podrazumeva smeštaj samo za žene I decu”.

Na pitanje da li to znači da u Sigurnu kuću smeštaju I muškarce, odgovor nismo dobili do danas.

Takođe, Protokol o smeštaju žena, devojaka I dece u specijalizovanu uslugu socijalne zaštite – Prihvatilište za žrtve porodičnog nasilja/ Sigurna kuća do danas nismo dobili.

REGIONALNA SIGURNA KUĆA U PČINJSKOM OKRUGU U VREME VIRUSA COVID-19

/28.04.2020./ U.G. Odbor za ljudska prava Vranje obratilo se dopisom Javnoj ustanovi Centar za razvoj loklanih usluga socijalne zaštite, čija je regionalna Sigurna kuća Pčinjskog okruga organizaciona jedinca, sa zahtevom za informacijama:  na koji način se obezbeđuje smeštaj žena, devojaka I dece – žrtava porodičnog nasilja u Sigurnu kuću za vreme čekanja testiranja na virus Korona, kao I za vreme dok stignu rezultati testiranja na virus Korona? Da li postoje obezbeđene posebne prostorije (sobe, kuhinje, toalete), za vreme čekanja testiranja I rezultata testiranja na virus Korona, I koji su kapacteti? Takođe,zatražen je I Protokol o smeštaju žena, devojaka I dece u specijalizovanu uslugu socijalne zaštite – Prihvatilište za žrtve porodičnog nasilja/ Sigurna kuća od trenutka uvođenja vanrednog stanja I u kontekstu opšteg stanja izazvanog virusom COVID 19.

Nakon više puta ponovljenog dopisa, odgovor na ova pitanja nismo dobili.

S tim u vezi, U.G. Odbor za ljudska prava Vranje I Udruženje “Osvit” iz Niša, koji su licencirani pružaoci SOS usluge 24 časa 7 dana u nedelji za žene sa iskustvom nasilja iz civilnog sektora, u cilju obezbeđenja većeg stepena prevencije porodičnog i partnerskog nasilja nad ženama, devojkama, decom i sprečavanja femicida, ali i efikasne zaštite žena u postupanju nadležnih intitucija u uslovima zabrane kretanja i policijskog časa, smeštaja žena u Sigurne kuće i testiranja na korona virus, krajem aprila 2020 poslali su predlog Vladi Srbije:

– Predlog dopune Uredbe o organizovanju rada ustanove socijalne zaštite, organizacije socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja u periodu vanrednog stanja (Sl.glasnik br. 54/2020.), sa predlogom da se obezbedi urgentan, bezbedan  smeštaj žena, devojaka, dece sa iskustvom nasilja u Sigurne kuće od prijave porodičnog nasilja dok čekaju uzimanje uzoraka za tekst, i u periodu dok čekaju rezultate testiranja na korona
virus. Za ove zdravstvene mere potrebno je nekoliko dana. I pitanje je, gde smestiti žrtve nasilja u tom periodu, a za šta ne postoje jasne, pisane instrukcije i protokoli.

Predlog možete pogledati ovde:

https://hrcvr.org/wp-content/uploads/2020/04/PREDLOG-Vladi-Srbije-Sigurne-kuce.pdf

Stranica je kreirana u okvuru programa Aktivne zajednice-solidarni odgovor na Covid 19, fondacije Trag.