Arhiva

Seminar u Niškoj banji

/ Niška banja, 28 – 30. 03.2007. / Od 28.-30. marta u Niškoj banji održan je seminar na temu „decentralizacija i javno zastupanje“.

/ Niška banja, 28 – 30. 03.2007. / Od 28.-30. marta u Niškoj banji održan je seminar na temu „decentralizacija i javno zastupanje“.

Organizator ovog seminara bio je centar za razvoj građanskog društva „Protecta“ iz Niša. Učesnik ovog seminara, pored ostalih bio je i predstavnik Odbora za ljudska prava Vranje. Predavači na seminaru bili su profesor na Pravnom fakultetu u Nišu, Dejan Vučetić na temu „decentralizacija“ i predstavnici organizacije „Hajde da“ iz Beograda na temu „javno zagovaranje“. Zaključak ovog seminara bio je da putem javnog zagovaranja treba pokrenuti postupak decentralizacije radi poboljšanja položaja gradova i regiona u Srbiji.