Vesti

Seminar „REGIONALNA MREŽA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA U PČINJSKOM OKRUGU „ZAJEDNIČKI ODGOVOR NASILJU NAD ŽENAMA“

/ 29.,30. jul 2016. / Seminar je održan 29. i 30. jula 2016. godine u Vranju u organizaciji Odbora za ljudska prava Vranje – SOS Telefona Vranje, a u okviru Programa rada i izgradnje Regionalne Mreže NGO i institucija protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu.

/ 29.,30. jul 2016. / Seminar je održan 29. i 30. jula 2016. godine u Vranju u organizaciji Odbora za ljudska prava Vranje – SOS Telefona Vranje, a u okviru Programa rada i izgradnje Regionalne Mreže NGO i institucija protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu.

Predavačica je bila Lidija Milanović, saradnica „Centra za istraživanje i razvoj društva – IDEAS“ iz Beograda i rukovodilac programa za razvoj sistema socijalne zaštite, stručnjakinja u oblasti rada sa žrtvama nasilja.

Seminaru su prisustvovali predstavnici institucija (CSR, Policija, Sud, Tužilaštvo, Zdravstvo) iz svih sedam opština Pčinjskog okruga: Bujanovac, Preševo, Vranje, Vladičin Han, Surdulica, Trgovište i Bosilegrad.

Na dvodnevnom seminaru obrađene su teme: Regionalna mreža i neposredna zaštita žrtava na opštinskom i međuopštinskom nivou, razvoj ljudskih resursa, unapređenje procedura i organizacije rada mreže, preduslov za njeno funkcionisanje – rano otkrivanje nasilja, primena Protokola za zaštitu od nasilja u porodici.

Odbor za ljudska prava Vranje – SOS Telefon Vranje predstavio je istraživanje koje realizuje od 2014.godine a tiče se evidentiranja žrtava porodičnog nasilja u institucijama i OCD.

Inicijativu za formiranje prve Regionalne mreže iz oblasti suzbijanja nasilja nad ženama u porodici 9. decembra 2014. godine potpisalo je oko 100 učesnika Regionalne Konferencije protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu, koju je organizovao SOS telefon Vranje.

Značaj međusektorske saradnje i zajedničkog efikasnog rada NGO i profesionalaca na suzbijanju nasilja u porodici, danas jednog od vodećih problema u društvu, je definisan Opštim kao i Pojedinačnim protokolima koji se odnose na rad policije, Centara za socijalni rad, zdravstva i pravosudja.

Stvaranje efikasnih uslova za brzi odgovor nasilju nad ženama u porodici i u pratnerskim odnosima je obaveza Srbije, ali i svih institucija u okviru primene Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

U okviru izgradnje Regionalne mreže u 2015.godini SOS Telefon Vranje je organizovao bazične radionice za Lokalne mreže za borbu protiv nasilja u porodici u svih sedam opština u Pčinjskom regionu.

Seminar je odobren od strane Komore socijalne zaštite Srbije.