Arhiva

Seminar o rodnoj ravnopravnosti u Predejanu

/ Predejane, 26. oktobar 2006. godine / U organzaciji UNDP u motelu „Predejane“, 26.oktobra 2006.godine održan je sastanak Regionalne partnerske grupe za rodnu ravnopravnost, kao jedne od grupa u okviru programa MIR 2.

/ Predejane, 26. oktobar 2006. godine / U organzaciji UNDP u motelu „Predejane“, 26.oktobra 2006.godine održan je sastanak Regionalne partnerske grupe za rodnu ravnopravnost, kao jedne od grupa u okviru programa MIR 2.

        Seminar o rodnoj ravnopravnosti.

Seminar o rodnoj ravnopravnosti.

Ovu Grupu uglavnom čine ljudi zaposleni u opštinskim upravama i predstavnici/ce NVO sektora.

Na sastanku je prezentovana rodna ravnopravnost – šta se može učiniti na lokalnom nivou, a predavačica je bila Zorana Šijački iz Pokrajinskog zavoda za rodnu ravnopravnost.

Tom prilikom je bilo reči o učešću žena i muškaraca u radnim grupama i organima opštinskih uprava, o mehanizmima u međunarodnim dokumentima vezano za ovu problematiku, o unutrašnjem pravu i strategijama, zatim o nadležnosti lokalne samouprave s aspekta rodne ravnopravnosti. Zorana Šijački je takođe predstavila i primer opštine Sombor, kao jednu od opština koja je postigla određene rezultate u rešavanju problema rodne ravnopravnosti.

Sastanku Regionalne Partnerske Grupe za rodnu ravnopravnost, prisustvovale su i predstavnice Odbora za ljudska prava Vranje – koordinatorka kancelarije Suzana Antić Ristić i pravnica Maja Jovanović.