Arhiva

SE protiv nasilja nad ženama

/ Strazbur, Beta,26.11.2011. / Zamenica generalnog sekretara Saveta Evrope, Mod de Ber-Bukičio pozvala je evropske vlade da potpišu sporazum protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

De Ber-Bukičio je, govoreći uoči 25. novembra, Međunarodnog dana protiv nasilja prema ženama, rekla da nova Konvencija Saveta Evrope za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ima potencijal da napravi značajnu razliku u životima miliona žena.

/ Strazbur, Beta,26.11.2011. / Zamenica generalnog sekretara Saveta Evrope, Mod de Ber-Bukičio pozvala je evropske vlade da potpišu sporazum protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

De Ber-Bukičio je, govoreći uoči 25. novembra, Međunarodnog dana protiv nasilja prema ženama, rekla da nova Konvencija Saveta Evrope za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ima potencijal da napravi značajnu razliku u životima miliona žena.

„Nasilje nad ženama, u bilo kojoj od mnogobrojnih formi, zaprepašćujuće je kršenje ljudskih prava. To je brutalni, često smrtonosni izraz nejednakosti koju trpi previše žena u našim društvima“, rekla je ona.

Zamenica generalnog sekretara Saveta Evrope podsetila je da svakog 25. novembra svetski lideri osuđuju rodno nasilje, ali se malo toga menja u praksi.

„Zahvaljujući Konvenciji, 2011. predstavlja prekretnicu. Savet Evrope je sada u mogućnosti da ponudi stvarno sredstvo za promenu“, ukazala je ona.

Konvencija, koja je za potpisivanje otvorena u maju ove godine, obuhvata mere za sprečavanje nasilja, zaštite žrtava i kažnjavanje počinilaca.

U njoj se ukazuje na odgovornost država koje treba da deluju protiv bilo koje forme nasilja nad ženama i prekinu praksu nekažnjavanja počinilaca.