Vesti

Sastanci Lokalnih mreža za borbu protiv nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima ( Bujanovac, Preševo, Vladičin Han, Surdulica )

/ 18.,19.,22. jul 2016. / Odbor za ljudska prava Vranje/SOS Telefon Vranje organizovao je i održao sastanke Lokalnih mreža za borbu protiv nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima u Opštinama Pčinjskog okruga: Bujanovcu, Preševu, Vladičinom Hanu i Surdulici. Sastanci su organizovani u saradnji sa Centrima za socijalni rad u ovim opštinama.

/ 18.,19.,22. jul 2016. / Odbor za ljudska prava Vranje/SOS Telefon Vranje organizovao je i održao sastanke Lokalnih mreža za borbu protiv nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima u Opštinama Pčinjskog okruga: Bujanovcu, Preševu, Vladičinom Hanu i Surdulici. Sastanci su organizovani u saradnji sa Centrima za socijalni rad u ovim opštinama.

Na sastancima su prisustvovali predstavnici institucija: CSR, Policija, OJT, Obrazovnih institucija, Zdravstva, opštinskih uprava, članovi lokalnih mreža za borbu protiv nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

Na sastanku je bilo reči o radu Lokalnih mreža, iskustvima i praksi koju predstavnici institucija imaju u radu, primeni posebnih Protokola u slučajevima nasilja u porodici koja su propisala nadležna Ministarstva, teškoćama sa kojima se sreću u svakodnevnom radu sa žrtvama porodičnog nasilja, kao i načinima i mogućnostima za prevazilaženje istih.

Odbor za ljudska prava Vranje/SOS Telefon Vranje predstavio je rad Lokalne mreže Vranje, način funkcionisanja, dinamiku rada i ciljeve koje uža radna grupa Lokalne mreže ispunjava organizujući sastanke jednom mesečno i radeći na konkretnim predmetima nasilja u porodici.