Vesti

Sastanak radne grupe Lokalne mreže OCD I institucija Vranja

U organizaciji Odbora za ljudska prava Vranje – SOS telefona Vranje u Vranju je održan sastanak užeg sastava radne grupe Lokalne mreže OCD I institucija Vranja za prevenciju, suzbijanje nasilja u porodici i pomoć žrtvama.

Tema sastanka bila je primena i postupanje pojedinaca iz nadležnih institucija u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji se primenjuje od 01. Juna 2017. godine, kao i zaključci sa godišnjeg sastanka Lokalne mreže OCD i institucija Vranja za prevenciju, suzbijanje nasilja u porodici i pomoć žrtvama, održanog 08.12.2017.godine.