Vesti

Saopštenje Mreže „Žene protiv nasilja“ – Region Nišavsko-Pčinjski

Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je međunarodna kampanja koja je pokrenuta 1991.

Kampanja počinje 25. novembra – Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra – Međunarodnim danom ljudskih prava.

Rodno zasnovano nasilje manifestuje se na različite načine i pojavljuje u raznim okruženjima – od porodice do radnog mesta i javnih prostora. Povodi su mnogobrojni, ali se uzroci zasnivaju na patrijarhalnim obrascima ponašanja i definisanju rodnih uloga i odnosa među ženama i muškarcima.

Već 30 godina, ženske NVO pružaju uslugu sos telefona, kao oslonac u prvom koraku izlaska žena iz rodno baziranog nasilja i ostvarivanja osnovnog ljudskog prava na život bez nasilja.

U ovoj godini punoj izazova, Mreža žena protiv nasilja šalje snažnu poruku javnosti: u ime svih žena, naročito obespravljenih i siromašnih, onih kojima je pristup medicinskoj negi otežan, onih koji su ostale bez posla, onih koje su na margini društvenih tokova, ali i svih žena koje su u svakodnevnoj
nelagodi i strahu boravile zatvorene i izolovane sa nasilinicima.

Za nasilje nema opravdanja, zaustavimo ga zajedno!

Mreža „Žene protiv nasilja“

zene.protiv.nasilia@gmail.com
www.zeneprotivnasilia.net

Region Nišavsko-Pčinjski

SOS telefon za žene Vranje 0800 001 017
SOS telefon za žene Niš 0800 100 909

Udruženje Romkinja Bujanovac
Udruženje Romkinja NADA Aleksinac