Vesti

Saopštenje Mreže Žena protiv Nasilja – Femicid u Srbiji u 2015. godini

/ 22.02.2016. Beograd / U Srbiji je od 01. januara do 31. decembra 2015. godine u porodično-partnerskom kontekstu ubijene 35 žena, govore medijski članci koje je analizirala Mreža Žene protiv nasilja. Strahujemo da je broj ubijenih žena i veći, jer je moguće da nisu svi slučajevi ubistava žena dospeli u medije.

/ 22.02.2016. Beograd / U Srbiji je od 01. januara do 31. decembra 2015. godine u porodično-partnerskom kontekstu ubijene 35 žena, govore medijski članci koje je analizirala Mreža Žene protiv nasilja. Strahujemo da je broj ubijenih žena i veći, jer je moguće da nisu svi slučajevi ubistava žena dospeli u medije.

U 2015. godini, kao i prethodnih godina, sve ubijene žene su poznavale učinioca, a od toga trinaest žena ubio je suprug, četiri je ubio sin, četiri vanbračni suprug, tri žene ubio je bivši partner. Dve žene ubio je bivši suprug, dve dalji rođak, dve žene partner. Jednu ženu ubio je zet, jednu prijatelj (otac ćerkinog muža), jednu svekar, jednu brat i jednu unuk.
Osam žena ubijeno je nožem, osam pištoljem i osam puškom. Šest žena je pretučeno. Tri žene ubijene su na drugi način, jedna je udavljena i jedna ubijena sekirom.

Devetnaest ubistava desilo se u kući/stanu koji je zajedničko vlasništvo, pet u njenoj kući/stanu, a jedanaest u drugim prostorima.
Četiri žene su bile starosti od 18 do 25 godina, sedam žena je bilo starosti od 26 do 35 godina, tri starosti od 36 do 45 godina. Devet žena je bilo starosti od 46 do 55 godina, tri žene starosti od 56 do 65 godina i devet žena starosti preko 65 godina. Pedeset i devet osoba ostalo je bez majke, od toga 24 su maloletna deca.

U 17 od 35 slučajeva, nasilnik je bio prijavljen nadležnim institucijama i pre nego što se ubistvo desilo, dok je u ostalim slučajevima nepoznato da li je žena prijavljivala nasilje pre nego što se ubistvo desilo.

Povećanje broja femicida u 2015. godini i činjenica da je polovina žena prijavila nasilje nadležnim institucijama i pre nego što je ubijena, jasan su indikator toga da u Srbiji postoji kontinuitet nesistematske i neefikasne zaštite od muškog nasilja prema ženama. Mreža Žene protiv nasilja najoštrije osuđuje atmosferu nekažnjivosti koja pojačava podređenost žena i šalje poruku da je muško nasilje nad ženama prihvatljivo i neizbežno. Zahtevamo od nadležnih organa da poštuju obaveze ustanovljene kako domaćim, tako i međunarodnim zakonodavstvom i pokažu odlučnost i efikasnost u sprečavanju, zaustavljanju i kažnjavanju svakog oblika nasilja prema ženama.

REAGUJMO DOK NE BUDE KASNO!

Saopštenje napisala:
Vedrana Lacmanović
Mreža Žene protiv nasilja
Autonomni ženski centar, Beograd