Kampanje

REGIONALNA SIGURNA KUĆA BIĆE SAGRAĐENA DO KRAJA GODINE

Sa predstavnicima Američke ambasade u Beogradu i Fondom B92 u Vranju ćemo 20. maja potpisati sporazum o početku realizacije projekta izgradnje regionalne sigurne kuće za žene i decu žrtve porodičnog nasilja za sedam opština Pčinjskog okruga.
Sa predstavnicima Američke ambasade u Beogradu i Fondom B92 u Vranju ćemo 20. maja potpisati sporazum o početku realizacije projekta izgradnje regionalne sigurne kuće.

Sa predstavnicima Američke ambasade u Beogradu i Fondom B92 u Vranju ćemo 20. maja potpisati sporazum o početku realizacije projekta izgradnje regionalne sigurne kuće za žene i decu žrtve porodičnog nasilja za sedam opština Pčinjskog okruga. Sa predstavnicima Američke ambasade u Beogradu i Fondom B92 u Vranju ćemo 20. maja potpisati sporazum o početku realizacije projekta izgradnje regionalne sigurne kuće. Sa predstavnicima Američke ambasade u Beogradu i Fondom B92 u Vranju ćemo 20. maja potpisati sporazum o početku realizacije projekta izgradnje regionalne sigurne kuće za žene.

Sa predstavnicima Američke ambasade u Beogradu i Fondom B92 u Vranju ćemo 20. maja potpisati sporazum o početku realizacije projekta izgradnje regionalne sigurne kuće za žene i decu žrtve porodičnog nasilja za sedam opština Pčinjskog okruga. Sa predstavnicima Američke ambasade u Beogradu i Fondom B92 u Vranju ćemo 20. maja potpisati sporazum o početku realizacije projekta izgradnje regionalne sigurne kuće. Sa predstavnicima Američke ambasade u Beogradu i Fondom B92 u Vranju ćemo 20. maja potpisati sporazum o početku realizacije projekta izgradnje regionalne sigurne kuće za žene

Sa predstavnicima Američke ambasade u Beogradu i Fondom B92 u Vranju ćemo 20. maja potpisati sporazum o početku realizacije projekta izgradnje regionalne sigurne kuće za žene i decu žrtve porodičnog nasilja za sedam opština Pčinjskog okruga. Sa predstavnicima Američke ambasade u Beogradu i Fondom B92 u Vranju ćemo 20. maja potpisati sporazum o početku realizacije projekta izgradnje regionalne sigurne kuće. Sa predstavnicima Američke ambasade u Beogradu i Fondom B92 u Vranju ćemo 20. maja potpisati sporazum o početku realizacije projekta izgradnje regionalne sigurne kuće za žene