Vesti

Reakcija na tekst novina „Vranjske“: “NEMA IZUZETAKA, nasilje je nasilje”

/Vranje,11.10.2017/ Novine “Vranjske”
Glavnom i odgovornom uredniku, direktoru
Vukašinu Obradoviću
Ograđujem se od teksta “NEMA IZUZETAKA, nasilje je nasilje”, objavljenog 05.10.2017. na portalu Info “Vranjske” kao i od objavljenih mizoginih stavova i diskriminacije žena.

https://www.vranjske.co.rs/info/nema-izuzetka-nasilje-je-nasilje

/Vranje,11.10.2017/ Novine “Vranjske”
Glavnom i odgovornom uredniku, direktoru
Vukašinu Obradoviću

Reakcija na tekst: “NEMA IZUZETAKA, nasilje je nasilje”

ZAUSTAVITE MEDIJSKO NASILJE NAD ŽENAMA

Ograđujem se od teksta “NEMA IZUZETAKA, nasilje je nasilje”, objavljenog 05.10.2017. na portalu Info “Vranjske” kao i od objavljenih mizoginih stavova i diskriminacije žena.

Tražim od glavnog i odgovornog urednika, direktora i vlasnika novina i Info “Vranjske” Vukašina Obradovića i autora teksta Slavomira Kostića, javno izvinjenje – meni, svim ženama na SOS telefonu Vranje i NGO Odbor za ljudska prava Vranje, ženama u Srbiji borkinjama za ljudska prava žena, protiv mizoginije, diskriminacije, nasilja i ubijanja žena u porodici i partnerskim odnosima.

Obaveštavam čitaoce Info „Vranjske“ i javnost da su izbor teme teksta i način izveštavanja isključiva samovolja, veština i stil interpretacije autora Slavomira Kostića, člana redakcije Info „Vranjske“.

Bez dužne novinarske pažnje i bez poštovanja Kodeksa novinara, autor mene nije obavestio da je na novinarskom zadatku i da je telefonski poziv iskoristio za tekst, za koji sam slučajno saznala posle nekoliko dana! Ovo nije prvi provokativni pokušaj novinara da proveravaju u razgovoru sa aktivistkinjom za zaštitu žena od muškog nasilja, „Koliko Vranjanke biju muževe?“

Uporni i ciljani izbor sagovornice iz ženskog civilnog pokreta Srbije i lokalnog SOS telefona, za ovakvo senzacionalističko izveštavanje shvatam kao direktnu novinarsku provokaciju i javno degradiranje mog imena, mojih profesionalnih i feminističkih principa kao i rada NGO Odbor za ljudska prava Vranje i SOS telefona.

U kontradiktornom tekstu naveden je nepoznati podatak: “Nasilje nad ženama u Vranju izraženije je u odnosu na druge krajeve Srbije”, degradirajuće izjave pripisane meni, kao što je poziv muškarcima da dođu na SOS telefone i dežuraju zajedno sa ženama i „aktivno rade na problemima nasilja uopšte“. Novinar je samovoljno ignorisao moje prezime Antić Ristić i objavio lažnu informaciju o mom identitetu kao žene sagovornice.

Autor teksta senzacionalistički informiše javnost „U kojoj meri Vranjanke biju muževe“ tražeći odgovor na ovo pitanje od koordinatorke SOS telefona, imenuje žene kao objekat „Žene su najčešći objekti nasilja u našem društvu”, promoviše duboke patrijahalne stavove da je rodno zasnovano nasilje isto „nasilje je nasilje“.

Obaveštavam čitaoce da nije moj izrečeni stav kao i netačni podaci koje je autor meni pripisao o upoređivanju broja ubijenih žena i muškaraca u porodičnom nasilju. To je proizvoljan zaključak novinara. Izjednačavanje rodno zasnovanog nasilja sa nasiljem muškaraca prema ženama od strane autora teksta Slavomira Kostića i glavnog urednika Vukašina Obradovića je društveno neprihvatljivo i okrenuto naglavačke. Zvanični podaci evidentiraju da su žene u više od 90% prijavljenih slučajeva žrtve nasilja, a godišnje muškarci ubiju više od 30 žena u porodici i partnerskim odnosima.

Sagovornicu Suzanu Antić Ristić, Slavomir Kostić je okitio sinonimima žene koja „nije mogla da potvrdi ni podatak“, „nije mogla da odgovori na pitanje“, a u duhu ignorisanja vrednosti žena i plasiranja ukorenjenih patrijarhalnih stavova o ženama kao opšte nesposobnim i neznalicama. Lično se poznajemo i samim tim ovo je namerno degradirajuće etiketiranje koordinatorke lokalne NGO i preko 20 godina borkinje za ljudska prava i prava žena.

U ovom aktuelnom trenutku, ova reakcija za zaštitu prava žena u medijskom prostoru nema za cilj smanjenje jačine borbe mnogih časnih novinara, građanka/na, civilnih organizacija Srbije ZA SLOBODU MEDIJA, koja je pokrenuta upravo iz redakcije novina “Vranjske”.

Naprotiv, ja lično i tim NGO Odbor za ljudska prava Vranje / SOS telefon Vranje uvek smo bili i bićemo na braniku SLOBODE MEDIJA. Ali, jasno, glasno i dosledno se borimo za zaštitu i poštovanje novinarskih profesionalnih i etičkih standarda, za zaštitu novinarske profesije gde medijski prostor ne sme da se zloupotrebi u medijsko nasilje nad ženama.

U okviru aktivnosti žena protiv nasilja i ženskih NGO u Srbiji o medijskom izveštavanju o muškom nasilju nad ženama, mizoginiji, diskriminaciji žena, o ovakvoj uređivačkoj politici novina i veb portala “Vranjske” i nepoštovanja Kodeksa novinara, obavestićemo profesionalna novinska udruženja NUNS I UNS.

U Vranju, ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA VRANJE
10.10.2017. SOS TELEFON VRANJE
Koordinatorka
Suzana Antić Ristić