Vesti

Reakcija Mreže Žene protiv nasilja na izjavu Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Povodom izjave, kojom ministar skreće pažnju javnosti sa nezakonitog rapisivanja konkursa, na ulogu izvesnog Aleksandra Đorđevića u nameštanju konkursa, organizacije članice Mreže Žene protiv nasilja podsećaju javnost da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokušava Zaključkom Vlade da suspenduje član 64, Zakona o socijalnoj zaštiti. Moguće je da je ministar Zoran Đorđević doveo u zabludu Vladu Republike Srbije, ne navodeći jasno da se socijalne usluge po važećem zakonu nabavljaju putem javne nabavke, a ne konkursom.

Ako ministar misli da je u pravu u vezi svog zahteva, može da dostavi medijima i javnosti mišljenje Državne revizorske institucije, Uprave za javne nabavke i budžetske inspekcije, a ne da traga za izvesnim Aleksandrom Đorđevićem.

Drugo, usluga SOS telefona, definisana minimalnim standardima za pružanje ove usluge (Pravilnik koji je propisalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja), kao istandardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je parlamentRepublike Srbije ratifikovao, izričito nalaže anonimnost i poverljivost razgovora na SOS telefonu, što isključuje snimanje poziva na SOS telefonu.

 

Kontakt osoba:

Aleksandra Nestorov

Autonomni ženski centar, Beograd

Organizacija članica Mreže Žene protiv nasilja

011 26 87 190

 

 

Đorđević odbacuje optužbe, SOS telefon do kraja godine.