Vesti

RADIONICA „PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI“ ODRŽANA U VRANJU

/Vranje, 06. 05.2022./ Danas je u Vranju Centar za unapređenje pravnih studija ( CUPS ) u saradnji sa NGO Odbor za ljudska prava Vranje održao radionicu PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI. Radionicu je vodio pravni stručnjak CUPS-a, prof.dr Saša Gajin koji je bio angažovan na izradi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i obuci ovlašćenih lica koja pružaju besplatnu pravnu pomoć u jedinicama lokalne samouprave.