PANDEMIJA - COVID 19

Rad policije

POLICIJA U VREME VANREDNOG STANJA – ANALIZA I IZVEŠTAJ

/05.06.2020. BEOGRADSKI CENTAR ZA BEZBEDONOSNU POLITIKU/

Beogradski centar za bezbedosnu politiku ocenio je u svom izveštaju o radu policije u vanrednom stanju da policija u Srbiji nije u potpunosti primenjivala demokratske standarde rada u vreme vanrednog stanja, koje je u Srbiji bilo na snazi od 15. marta do 6. maja 2020. Glavni posao policije tokom vanrednog stanja bio je da se stara o poštovanju restriktivnih mera ograničenja i zabrane kretanja i okupljanja, zdravstvenog nadzora i karantina, te da dozvole za kretanje tokom policijskog časa dobiju ljudi kojima je to zaista potrebno. Međutim, policija nije uvek u ta 52 dana vanrednih okolnosti postupala profesionalno, srazmerno, politički neutralno, vodeći računa najpre o potrebama i pravima građana. Tome je doprinelo i često menjanje propisa.

U suprotnosti sa Ustavom, doneta je naredba ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica. Ustav ne dozvoljava da naredba bude osnov za ograničavanje slobode kretanja, već uredba. Štaviše, Ustav omogućava da se pravo na slobodno kretanje ograniči, ali ne i potpuno ukine, što je urađeno u vreme vanrednog stanja. Policija je evidentirala preko 7.800 prekršilaca policijskog časa. Policijsko zlostavljanje je primećeno barem u tri slučaja, ali se procenjuje da je taj broj višestruko veći. Unutrašnja kontrola policije javno je reagovala samo u jednom slučaju.

Kriterijumi na osnovu kojih je MUP izdavao dozvole za kretanje tokom policijskog časa nisu bili propisani, zbog čega su zloupotrebljene u političke svrhe. Iako je propisano da MUP izdaje dozvole za kretanje, u praksi su ih izdavali druga ministarstva, javna preduzeća ili opštinski krizni štabovi, što je unelo dodatnu zabunu, kako kod građana, tako i policijskih službenika.

Udruženje građana Odbor za ljudska prava Vranje nije dobilo odobrenje za kretanje svojih članova bez ikakvog objašnjenja od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Odobrenje je bilo potrebno zbog realizacije licencirane usluge SOS Telefon za žene nasilja – nacionalni SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja, u kontinuitetu 24 časa/ 7 dana u nedelji, produženog rada tma koji je bio podrška SOS konsultantkinjama u vreme vanrednog stanja u Srbiji, zbog podrške korisnicama usluge u zavisnosti od akutnog prijavljenog nasilja, u zavisnosti od vremena prijave porodično-partnerskog nasilja-i u periodu policijskog časa.  

U izveštaju Beogradskog centra za bezbedonosnu politiku procenjeno je koliko je u vanrednim okolnostima policija postupala u skladu sa demokratskim standardima policijskog rada. Predstavljena je analiza konteksta vanrednog stanja u Srbiji.

Ceo izveštaj možete pogledati ovde: http://www.bezbednost.org/upload/document/policija_u_vanrednom_stanju.pdf

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

IZDAVANJE DOZVOLA ZA KRETANJE TOKOM POLICIJSKOG ČASA

/05.04.2020./ Beogradski centar za bezbedosnu politiku ocenio je u svom izveštaju o radu Policije u vanrednom stanju da policija u Srbiji nije u potpunosti primenjivala demokratske standarde rada u vreme vanrednog stanja, koje je u Srbiji bilo na snazi od 15. marta do 6. maja 2020. Glavni posao policije tokom vanrednog stanja bio je da se stara o poštovanju restriktivnih mera ograničenja i zabrane kretanja i okupljanja, zdravstvenog nadzora i karantina, te da dozvole za kretanje tokom policijskog časa dobiju ljudi kojima je to zaista potrebno. Međutim, policija nije uvek u ta 52 dana vanrednih okolnosti postupala profesionalno, srazmerno, politički neutralno, vodeći računa najpre o potrebama i pravima građana. Tome je doprinelo i često menjanje propisa.

U suprotnosti sa Ustavom, doneta je naredba ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica. Ustav ne dozvoljava da naredba bude osnov za ograničavanje slobode kretanja, već uredba. Štaviše, Ustav omogućava da se pravo na slobodno kretanje ograniči, ali ne i potpuno ukine, što je urađeno u vreme vanrednog stanja. Policija je evidentirala preko 7.800 prekršilaca policijskog časa. Policijsko zlostavljanje je primećeno barem u tri slučaja, ali se procenjuje da je taj broj višestruko veći. Unutrašnja kontrola policije javno je reagovala samo u jednom slučaju.

Kriterijumi na osnovu kojih je MUP izdavao dozvole za kretanje tokom policijskog časa nisu bili propisani, zbog čega su zloupotrebljene u političke svrhe. Iako je propisano da MUP izdaje dozvole za kretanje, u praksi su ih izdavali druga ministarstva, javna preduzeća ili opštinski krizni štabovi, što je unelo dodatnu zabunu, kako kod građana, tako i policijskih službenika.

Udruženje građana Odbor za ljudska prava Vranje nije dobilo odobrenje za kretanje svojih članova bez ikakvog objašnjenja. Odobrenje je bilo potrebno zbog potrebe realizacije licencirane usluge SOS Telefon za žene nasilja – nacionalni SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja, u kontinuitetu 24 časa/ 7 dana u nedelji, produženog rada tma koji je podrška SOS konsultantkinjama u vreme vanrednog stanja u Srbiji, zbog podrške korisnicama usluge u zavisnosti od akutnog prijavljenog nasilja, u zavisnosti od vremena prijave porodično-partnerskog nasilja-i u periodu policijskog časa.  

NAREDBA O OGRANIČENJU I ZABRANI KRETANJA LICA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

/18.03.2020./ Na osnovu Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 31/20) i Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon, 47/18), Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije, uz saglasnost ministra zdravlja, donoeo je Naredbu o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije.

U ovoj naredbi navodi se da se radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, zabranjuje se kretanje na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica), i to:

1) licima sa navršenih 65 i više godina života – u naseljenim mestima preko 5000 stanovnika;

2) licima sa navršenih 70 i više godina života – u naseljenim mestima do 5000 stanovnika.

Zabranjuje se svim licima izlazak van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica), u vremenu od 17 do 05 časova radnim danima, kao i od 13 časova subotom do 05 časova ponedeljkom. Izuzetno, dozvoljeno je izvođenje kućnih ljubimaca u periodu od 23 časa do 01 čas narednog dana, kao i nedeljom u periodu od 08 do 10 časova, u trajanju od 20 minuta, najviše do 200 m udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta, počev od 4. aprila 2020. godine.

U vreme kada je izlazak lica dozvoljen, zabranjuje se da se više od dva lica zajedno kreću ili zadržavaju na javnom mestu na otvorenom prostoru, a ova zabrana ne odnosi se na roditelje sa maloletnom decom.

Naredba je dostupna na sledećem linku: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/naredba/2020/34/1/reg

POSEBNA TELEFONSKA LINIJA I EMAIL ADRESA ZA INFORMACIJE IZ NADLEŽNOSTI MUP-A U VEZI SA EPIDEMIJOM KORONA VIRUSA

/17.03.2020./ Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije otvorilo je posebnu email adresu i telefonsku liniju na kojima građani i građanke mogu dobiti sve informacije iz nadležnosti MUP-a vezane za aktuelnu situaciju u vezi sa epidemijom korona virusa.

Pitanja u vezi sa epidemijom korona virusa iz nadležnosti MUP-a građani I građanje mogu poslati na email:  infokoronavirus@mup.gov.rs ili se informisati na broj telefona: 011/2741-580.

POLICIJSKI SLUŽBENICI POSTUPAJU U SVIM SLUČAJEVIMA NASILJA U PORODICI I U VANREDNOM STANJU

/16.03.2020./ Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije saopštilo je danas da će policijski službenici postupati u svim slučajevima nasilja u porodici, bez obzira na vanredne okolnsti I proglašeno vanredno stanje zbog virusa COVID-19.

Državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova, Biljana Popović Ivković istakla je da policijski službenici obavljaju svoje redovne aktivnosti I da žrtve nasilja neće biti prepuštene same sebi I bez zaštite nadležnih organa.

Telefonska linija Ministarstva unutrašjih poslova na kojoj se može prijaviti nasilje u porodici je 0800-100-600, a linija je otvorena 24 časa.

Detaljno saopštenje MUP-a Srbije možete pogledati na linku:http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/aktuelno/saopstenja/fb4a8630-91b5-43f0-ad78-4a0f1707d7d5

Stranica je kreirana u okvuru programa Aktivne zajednice-solidarni odgovor na Covid 19, fondacije Trag.