Vesti

Rad Lokalnih mreža za suzbijanje porodičnog nasilja

U okviru nastavka stručne edukacije profesionalaca u Pčinjskom okrugu kroz Program SOS telefona Vranje za formiranje i rad Lokalnih mreža za suzbijanje porodičnog nasilja, OCD Odbor za ljudska prava Vranje organizovao je Stručne sastanke Lokalne mreže institucija i OCD za suzbijanje porodičnog nasilja i za pomoć ženama i deci žrtvama porodičnog nasilja.

U okviru nastavka stručne edukacije profesionalaca u Pčinjskom okrugu kroz Program SOS telefona Vranje za formiranje i rad Lokalnih mreža za suzbijanje porodičnog nasilja, OCD Odbor za ljudska prava Vranje organizovao je Stručne sastanke Lokalne mreže institucija i OCD za suzbijanje porodičnog nasilja i za pomoć ženama i deci žrtvama porodičnog nasilja.

Stručne sastanake vodila je Zdravka Gigov, mr. psihologije, licencirana trenerica iz oblasti rada Lokalne mreže za suzbijanje porodičnog nasilja i licencirana trenerica za medijaciju koja je u 75 sudskih postupaka bila punomoćnica žrtava porodičnog nasilja po tužbama za razvod braka zbog porodičnog nasilja i tužbama za zaštitu od nasilja u porodici.

Program stručnog sastanka obuhvatao je praktičnu primenu multisektorskog modela intervencije i saradnju institucija i OCD u radu Lokalne mreže.

Cilj radionica bio je stručna edukacija profesionalaca iz nadležnih institucija I OCD kao i formiranje i efikasno timsko postupanje Lokalne mreže za suzbijanje porodičnog nasilja i pomoć žrtvama u gradovima na jugu Srbije.

Sastanak Lokalne mreže u Bosilegradu

Sastanak Lokalne mreže u Bosilegradu

Sastanak Lokalne mreže u Vranju

Sastanak Lokalne mreže u Vranju