PANDEMIJA - COVID 19

Rad Centra za socijalni rad

 Porodilje elektronskim putem predaju dokumentaciju za naknadu zarade

/ 26.03.2020./ Sve porodilje elektronskim putem mogu da dostave svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje naknade zarade za vreme trajanja porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, tokom trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji – saopštavaju iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

KAKO POSLATI ZAHTEV?!

Zahtev za naknadu zarade moguće je skinuti sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Popunjen formular zahteva, sa ostalom pratećom dokumentacijom potrebno je skenirati i poslati na meil adresu prijem.zahteva@beograd.gov.rs , odnosno na druge odgovarajuće e-mail adrese za ostale gradove u Republici Srbiji, koji se mogu naći na portalima gradskih i opštinskih uprava. Porodilje sa teritorije grada Vranja zahteve mogu poslati na sledeću e-meil adresu: decija.zastita@vranje.org.rs .

Takođe, zahtevi se mogu poslati preporučenom pošiljkom na adrese službi dečije zaštite koje pripadaju opštinama ili gradu u kojima podnosilac zahteva ima prebivalište. Svi podnosioci zahteva sa teritorije grada Vranja mogu poslati poštom na adresu: ul. Partizanska 17A, 17 500 Vranje.

Produžava se isplata socijalnih davanja

/25.03.2020./ Vlada Republike Srbije, na predlog ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića, donela je Zaključak da se korisnicima, kojima pravo na isplatu socijalnih davanja ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, to pravo produžava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.

Doneti Zaključak odnosi se na novčanu socijalnu pomoć, dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, dečiji dodatak, nakandu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, po propisima u oblasti socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom.

Viber grupa Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

/ 24.03.2020./ U cilju sprečavanja širenja zaraze novim korona virusom, a u cilju blagovremenog informisanja građanki i građana Republike Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenulo je komunikaciju putem  „Viber Community“ .

Za pristup „Viber Community“ kanalu potrebno je da se prati sledeći link:

https://invite.viber.com/?g2=AQAvhfvNJOa3VUtB6BHqdqQ%2FS4dU6dl5W7nYQUAlpKImwvtz2z4Y4gLy%2FVxj%2Bk3g

Pratite sadržaj grupe, kako bi ste blagovremeno bili informisani o neophodnim informacijama za ostvarivanje svojih socijalnih prava.

JU “Centar za socijalni rad” i kontakt sa korisnicama njihovih usluga

/ Vranje, 16.03.2020./ Na prvoj sednici kriznog štaba grada Vranje, naloženo je JU „Centar za socijalni rad“ da uz pomoć Službe za zaštitu odraslih i starih lica, uspostavi kontakt sa svojim korisnicima i da u slučaju potrebe za dostavom lekova hroničnim bolesnicima obaveštavaju Kancelariju za vanredne situacije u periodu od 08:00 do 16:00 časova na telefon 017/402-340, a u periodu od 16:00 do 00 časova na telefon Gradske apoteke 017/422 – 90. Takođe, može se kontaktirati i Operativni centar Odeljenja za vanredne situacije u Vranju na telefon 017/1985, koji je dostupan 24 časa.

Stranica je kreirana u okvuru programa Aktivne zajednice-solidarni odgovor na Covid 19, fondacije Trag.