Vesti

Prvi sastanak Radne grupe Lokalne mreže opštine Trgovište

/ Trgovište, 18.11.2016. / U koordinaciji Odbora za ljudska prava Vranje – SOS telefona Vranje održan je prvi sastanak radne grupe Lokalne mreže za borbu protiv nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima u opštini Trgovište.

/ Trgovište, 18.11.2016. / U koordinaciji Odbora za ljudska prava Vranje – SOS telefona Vranje održan je prvi sastanak radne grupe Lokalne mreže za borbu protiv nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima u opštini Trgovište.

Na sastanku je bilo reči o konkretnim predmetima nasilja u porodici i partnerskim odnosima, konkretnim merama koje je potrebno preduzeti od strane relevantnih institucija u cilju efikasnije i blagovremene zaštite žrtava porodičnog nasilja.