Vesti Uncategorized

Prvi GREVIO izveštaj o primeni Istanbulske konvencije u Srbiji

/ 22. januar 2020./ Ekspertska grupa Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO), 22. Januara 2020. godine,  objavila je svoj prvi evaluacioni, osnovni izveštaj iz Srbije.

Izveštaj sadrži sveobuhvatnu analizu sprovođenja odredaba Istanbulske konvencije.

SOS TELEFON VRANJE, zajedno sa NGO iz Srbije  je učestvovao u izvestavanju i pripremi Izvestaja iz senke o primeni Istanbulske konvencije sa juga Srbije.

GREVIO IZVEŠTAJ   mozete pogledati ovde  GREVIO’s first baseline evaluation report on Serbia

Sažetak: Ovaj izveštaj pruža procenu mera koje su srpske vlasti preduzele u pogledu svih aspekata Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici–Istanbulske konvencije(u daljem tekstu: „konvencija“). Ovu procenu je sprovela Ekspertska grupa Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO), nezavisno telo za praćenje ljudskih prava ovlašćeno da nadgleda sprovođenje konvencije. Nalazi GREVIO-a zasnivaju se na informacijama dobijenim tokom različitih koraka prvog (osnovnog) postupka ocenjivanja utvrđenih u članu 68. konvencije. Tu spadaju pisaniizveštaji (državni izveštaj koje su podnele srpske vlasti i dodatne informacije koje su dostavile nevladine organizacije, kao i Zaštitnik građana Republike Srbije) kao i petodnevna monitoring poseta Srbiji. Spisak tela i entiteta s kojima je GREVIO komunicirao nalazi se u Dodatku II.

(Sažetak na linku: https://rm.coe.int/executive-summary-and-recommendations-in-serbian/pdfa/16809987eb  )