Kampanje

Protokoli o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija

Publikacija „Multisektorska saradnja – institucionalni odgovor na nasilje nad ženama“ realizovana je u okviru UN zajedničkog projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“. Publikacija objedinjuje postojeće protokole o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u intimnim partnerskim odnosima, i to:

Publikacija „Multisektorska saradnja – institucionalni odgovor na nasilje nad ženama“ realizovana je u okviru UN zajedničkog projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“. Publikacija objedinjuje postojeće protokole o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u intimnim partnerskim odnosima, i to:

Opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima Vlade Republike Srbije,

Posebni protokol Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije o postupanju centara za socijalni rad – organa starateljstva u slučajevima nasilja u porodici i ženama u partnerskim odnosima,

Posebni protokol Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima,

Posebni protokol Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije o postupanju u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima,

Prikaz postupanja obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima nasilja nad devojčicama i porodičnog nasilja.

Publikacija je namenjena stručnoj zainteresovanoj javnosti, kao i osobama zaduženim za pružanje usluga zaštite od nasilja u porodici i u intimnim partnerskim odnosima.

Ovde možete preuzeti celu publikaciju.