Vesti

PRIMER DOBRE PRAKSE VRANJSKE UŽE RADNE GRUPE LOKALNE MREŽE ZA BORBU PROTIV NASILJA

/ KRUŠEVAC, 16. 06 2016. / Članovi uže radne grupe Lokalne mreže, OCD i institucija Grada Vranja za prevenciju, suzbijanje nasilja u porodici i pomoć žrtvama u četvrtak 16.juna gostovali su u Kruševcu, u sali Regionalne privredne komore na panelu o standardima u zaštiti žena od nasilja.

/ KRUŠEVAC, 16. 06 2016. / Članovi uže radne grupe Lokalne mreže, OCD i institucija Grada Vranja za prevenciju, suzbijanje nasilja u porodici i pomoć žrtvama u četvrtak 16.juna gostovali su u Kruševcu, u sali Regionalne privredne komore na panelu o standardima u zaštiti žena od nasilja.

Organizator panela bilo je Udruženje žena „Peščanik“ iz Kruševca. Panel je moderirala Slavica Stanojlović Urošević, a u ime grada Kruševca, učesnike/ce je pozdravila Zorana Pavlović iz Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave Kruševac.

Članovi uže radne grupe Lokalne mreže za borbu protiv nasilja Vranje govorili su o Konvenciji Saveta Evrope za borbu i suzbijanje nasilja prema ženama, njenoj primeni na lokalu i standardima koje je država u obavezi da primeni u sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama.

Članovi uže radne grupe LM Vranje (predstavnici institucija i OCD: Centra za socijalni rad Vranje, Osnovni sud Vranje, Osnovno javno tužilaštvo Vranje, Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje – Sigurna kuća, Odbor za ljudska prava Vranje – SOS Telefon Vranje) preneli su svoja iskustva u radu kao primer dobre prakse koje radna grupa ima od početka godine.

Kao najveći uspeh u radu radna grupa je istakla održavanje sastanaka jednom mesečno, koje organizuje Odbor za ljudska prava Vranje/SOS Telefon Vranje, a u cilju efikasnije zaštite žena žrtava porodičnog nasilja, koji im pomažu da rade na konkretnim predmetima nasilja u porodici, uspostave efikasnu međusobnu saradnju institucija i u što kraćem roku obezbede adekvatnu zaštitu konkretne žrtve.

Panel o standardima u zaštiti žena od nasilja – Sajt Udruženja Žena Peščanik iz Kruševca.