Arhiva

Prezentacija primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

/ Vranje, 25.09.06. / NVO Narodni Parlament iz Leskovca i Odbor za ljudska prava Vranje u saradnji sa kancelarijom Republičkog Poverenika za informacije od javnog značaja i Načelnikom Pčinjskog okruga organizovali su u ponedeljak, 25.09. 2006. god. prezentaciju dosadašnje primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

/ Vranje, 25.09.06. / NVO Narodni Parlament iz Leskovca i Odbor za ljudska prava Vranje u saradnji sa kancelarijom Republičkog Poverenika za informacije od javnog značaja i Načelnikom Pčinjskog okruga organizovali su u ponedeljak, 25.09. 2006. god. prezentaciju dosadašnje primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Prezentacija je bila namenjena licima u državnim organima koja treba da primenjuju Zakon i licima koja će po prirodi svog posla (aktivnostima) najčešće koristiti odredbe ovog Zakona.

Kao predavači učestvovali su Rodoljub Šabić, Biljana Milovanović (načelnica opštinske uprave u Požegi) i Zdenka Kovačević (UG Sretenje)

Republički Poverenik za informacije od javnog značaja je, u svom izlaganju, istakao značaj samog postojanja ovog zakona, kao i njegove praktične primene, kako za organe javne vlasti, tako i za same gradjane.

Šabić je takođe govorio o svojim dosadašnjim iskustvima u primeni ovog zakona i naglasio da u ovoj oblasti još uvek postoje propusti, kojih će, nada se, vremenom biti sve manje.