Arhiva

Prezentacija konkursa BCIF-a za donacije

/ Vranje, sreda, 29. novembar 2006. / Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), u saradnji sa Odborom za ljudska prava Vranje iz Vranja, organizovao je 29. novembra 2006. u Vranju prezentaciju programa Aktivnih zajednica koji podržava Institut za održive zajednice (ISC).

/ Vranje, sreda, 29. novembar 2006. / Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), u saradnji sa Odborom za ljudska prava Vranje iz Vranja, organizovao je 29. novembra 2006. u Vranju prezentaciju programa Aktivnih zajednica koji podržava Institut za održive zajednice (ISC).

         Prezentacija konkursa BCIF-a .

Prezentacija konkursa BCIF-a .

Kroz program Aktivnih zajednica BCIF pruža finansijsku podršku inicijativama u Srbiji koje pokazuju uključenost građana u rešavanje zajedničkih problema u zajednicama iz kojih dolaze, na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale, i promovišu saradnju sa različitim sektorima, učestvuju u donošenju odluka, i tako donose pozitivne promene u zajednici uvodeći nova pravila i primere dobre prakse. Na taj način BCIF teži da doprinese razvoju i unapređenju lokalnih zajednica u Srbiji, pre svega podstičući građane da budu aktivni.

Prezentaciji je prisustvovalo preko 30 nevladinih organizacija, udruženja građana i neformalnih grupa iz Vranja, Bujanovca, Preševa, Trgovišta, Vladičinog Hana, Surdulice i Vranjske Banje.

Cilj ovog projekta je ohrabrivanje organizacija i grupa iz regiona južne Srbije da se prijave na BCIF-ov konkurs za donacije, kao i osnaživanje njihovih kapaciteta za podnošnje što kvalitetnijih predloga projekta.

Svim učesnicima prezentacije predstavljen je formular za prijavljivanje kao i uslovi za učešće na konkurs.