Kampanje

PREZENTACIJA ISTRAŽIVANJA „OSTVARIVANJE PRAVA NA ZAKONSKO IZDRŽAVANJE PRED PRAVOSUDNIM ORGANIMA U VRANJU, BUJANOVCU I BOSILEGRADU“

Odbor za ljudska prava Vranje, u okviru programa SOS telefona Vranje, organizovao je prezentaciju istraživanja „OSTVARIVANJE PRAVA NA ZAKONSKO IZDRŽAVANJE PRED PRAVOSUDNIM ORGANIMA U VRANJU, BUJANOVCU I BOSILEGRADU“ .O rezultatima istraživanja, koje je po prvi put sprovedeno na jugu Srbije, o uzrocima i posledicama nedavanja zakonskog izdržavanja – alimentacije pre svega ženama i deci iz porodičnog nasilja, govorile su autorke istraživanja Prof. dr Nevena Petrušić, Poverenica za ravnopravnost i Prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić sa Pravnog fakulteta u Nišu. O značaju istraživanja govorila je i Bojana Veličkov, zamenica gradonačelnika Vranja. Ovo je prvi istraživački projekat na temu smanjenja siromaštva putem dosledne primene zakonskih odredbi.

Odbor za ljudska prava Vranje, u okviru programa SOS telefona Vranje, organizovao je prezentaciju istraživanja „OSTVARIVANJE PRAVA NA ZAKONSKO IZDRŽAVANJE PRED PRAVOSUDNIM ORGANIMA U VRANJU, BUJANOVCU I BOSILEGRADU“ .O rezultatima istraživanja, koje je po prvi put sprovedeno na jugu Srbije, o uzrocima i posledicama nedavanja zakonskog izdržavanja – alimentacije pre svega ženama i deci iz porodičnog nasilja, govorile su autorke istraživanja Prof. dr Nevena Petrušić, Poverenica za ravnopravnost i Prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić sa Pravnog fakulteta u Nišu. O značaju istraživanja govorila je i Bojana Veličkov, zamenica gradonačelnika Vranja. Ovo je prvi istraživački projekat na temu smanjenja siromaštva putem dosledne primene zakonskih odredbi.