Vesti

PREPREKE I PODSTICAJI U PRIMENI PORODIČNOG ZAKONA

/ Vranje, 18.05.2018./ Nevladina organizacija „Odbor za ljudska prava, SOS telefon Vranje-za pomoć i podršku žrtvama porodičnog nasilja“, od 2002.g. aktivno se bavi problemom nasilja u porodici, kao jednim od najrasprostranjenijim oblikom rodno zasnovanog nasilja. Od osnivanja, SOS telefon je jedini vaninstitucionalni specijalistički servis pomoći i porške žrtvama, pre svega ženama i deci, porodičnog nasilja u Pčinjskom okrugu.

/ Vranje, 18.05.2018./ Nevladina organizacija „Odbor za ljudska prava, SOS telefon Vranje-za pomoć i podršku žrtvama porodičnog nasilja“, od 2002.g. aktivno se bavi problemom nasilja u porodici, kao jednim od najrasprostranjenijim oblikom rodno zasnovanog nasilja. Od osnivanja, SOS telefon je jedini vaninstitucionalni specijalistički servis pomoći i porške žrtvama, pre svega ženama i deci, porodičnog nasilja u Pčinjskom okrugu.

Kada je u Srbiji bio zaokružen sistem pravne zaštite od nasilja u porodici, stručna javnost u Vranju našla se pred dilemom: kako razviti dobru praksu primene propisa o porodičnopravnoj zaštiti od nasilja u porodici, koji predstavljaju novinu u domaćem zakonodavstvu.

Shvatajući značaj edukacije kao podsticaj za primenu zakonskih regulativa „Odbor za ljudska prava, SOS telefon Vranje“ odmah je pristupio prenošenju znanja, u svojstvu organizatora ili učesnika seminara, specijalizovanih obuka, stručnih skupova, koji su realizovani za sve institucije koje se bave zaštitom žrtava porodičnog nasilja.

Ceo rad možete preuzeti ovde: ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI – PREPREKE I PODSTICAJI U PRIMENI PORODIČNOG ZAKONA