Vesti Kampanje

Predlog Vladi Srbije za izmenu Uredbe o zabrani kretanja i smeštaju žrtava nasilja u Sigurne kuće

/ Vranje, 22.04.2020. / Odbor za ljudska prava Vranje i Udruženje Romkinja Osvit iz Niša (čalnice Mreže žene protiv nasilja)  u uslovima pandemije COVID-19 i vanrednog stanja, su licencirani pružaoci SOS usluge 24 časa 7 dana u nedelji za žene sa iskustvom nasilja iz civilnog sektora.

U cilju obezbeđenja većeg stepena prevencije porodičnog i partnerskog
nasilja nad ženama, devojkama, decom i sprečavanja femicida, ali i efikasne zaštite žena u postupanju nadležnih intitucija u uslovima zabrane kretanja i policijskog časa, smeštaja žena u Sigurne kuće i testiranja na korona virus, krajem aprila 2020. poslali su dva predloga Vladi Srbije:

–       Predlog dopune Uredbe o zabrani kretanja  kojom se traži da se
ženama, devojkama i deci koja tokom izolacije i trajanja policijskog časa
trpe nasilje u porodici ili partnerskim odnosima, omogući da neometano i
nekažnjeno napuste svoje domove.

–          Predlog dopune Uredbe o organizovanju rada ustanove socijalne
zaštite, organizacije socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja
u periodu vanrednog stanja (Sl.glasnik br. 54/2020.) sa predlogom da se
obezbedi urgentan, bezbedan  smeštaj žena, devojaka, dece sa iskustvom
nasilja u Sigurne kuće od prijave porodičnog nasilja dok čekaju uzimanje
uzoraka za tekst, i u periodu dok čekaju rezultate testiranja na korona
virus. Za ove zdravstvene mere potrebno je nekoliko dana. I pitanje je, gde
smestiti žrtve nasilja u tom periodu, a za šta ne postoje jasne, pisane
instrukcije i protokoli.
    Ova dva specijalizovana SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja, ulažu napore sa ženskim civilnim organizacijama  na osnovu iskustva u komunikaciji sa korisnicama SOS usluge i ističu da je potrebna jasna, ohrabrujuća PORUKA  upućena ženama (a, ne nasilnicima sa pretnjama kažnjavanja). Potrebno je poslati jasne informacije ženama, ohrabriti sve žrtve porodičnog i partenrskog nasilja. Mnoge žene, devojke, deca su zbog mnogih ograničavajućih, promenjenih životnih uslova i mera vanrednog stanja u sprečavanju širenja pandemije kora virusa, često primorane da ne reaguju, budu izložene u porodičnom karantinu pre svega psihičkom, fizičkom, seksualnom, ekonomskom nasilju i uznemiravanju.