Publikacije

Pravo na zakonsko izdržavanje

Ovo istraživanje posvećujemo mnogim ženama i deci koji i pored zakonskih odredbi, nakon izlaska iz kruga porodičnog nasilja, godinama ne mogu da realizuju kontinuiranu naplatu alimentacije, što doprinosi povećanju stepena njihovog siromaštva i urušavanju kvaliteta života. Iskreno verujemo da će ovo istraživanje doprineti bržem usvajanju Porodičnog Zakonika i da će zaživeti Alimentacioni fondovi.

Tim S.O.S. telefona Vranje za pomoć i podršku ženama i deci žrtvama porodičnog nasilja.

Istrazivanje – PRAVO NA ZAKONSKO IZDRZAVANJE