Vesti

Potpisan Memorandum za unapređenje reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom

/ Vranje,22.10.2020./ Danas je u Vranju potpisan Memorandum o saradnji na unapređenju reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom i u uslovma pandemije virusom COVID 19. Inicijatori ovog protokola o organizovanim preventivnim pregledima, u uslovima korona virusa, su Odbor za ljudska prava Vranje i Udurženje obolelih od multiple skelroze Vranje,  u partnerstvu sa Organizacijom za podršku ženama sa invaliditetom … IZ KRUGA – VOJVODINA, u okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava,  koji se sprovodi u pet opština u Srbiji: Kragujevac, Raška, Temerin, Užice i Vranje, a realizuje uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija UNFPA. 

Ovaj važan dokument potpisalo je 14 predstavnika – Odbor za ljudska prava Vranje, predstavnici lokalne samouprave grada Vranja, Zdravstvenog centra Vranje i predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom grada Vranja.

Posle višemesečne blokade, iz crvene kovid zone, hidraulična stolica za ginekološke preglede žena sa invaliditetom, sada je ponovo vraćena u bezbednu – zelenu zonu odeljenja ginekologije, što je jedan od rezultata mesečnih dogovora sa lekarima za poboljšanje položaja žena sa invaliditetom u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Memorandumom je dogovoreno da od 26. oktoba 2020. godine, na odeljenju ginekologije i radiologije ZC Vranje krene realizacija grupnih organiozovanih preventivnih ginekoloških i pregleda dojke, dva puta mesečno – u prvoj i trećoj nedelji, za šest žena po pregledu. Tim SOS telefona Vranje koordinira odlazak žena na odeljenjima ginekologije i radiologije, za šta su kao podrška određene dve kontakt osobe sa gore pomenutih odeljenja. Po prvim procenama, očekujemo da se oko 50 žena sa invaliditetom iz Vranja odazove ovim preventivnim pregledima.

Lekari su predložili da u narednom periodu budu organizovani pregledi više puta u toku nedelje, kako bi se u što kraćem roku veći broj žena pregledao.  Po rečima žena sa  invaliditetom, pojedine nikada nisu obavile preventivne preglede reproduktivnih organa, a razlog za to su i mnogobrojne prepreke (ne mogu ili se same teško kreću, potrebna je pomoć člana porodice, ili nekog iz okruženja, arhitektonske nepristupačnosti, osnovna i prateće bolesti su prioritet za njihovo zdravlje, kao bolesni član porodice često su i izložene porodičnom i partnerskom nasilju i zanemarivanju).

Ova saradnja NGO sektora i lekara u Vranju ima veliki značaj za održanje prevencije zdravlja žena sa invaliditetom u uslovima korona virusa, i pored postojeće prakse preventivnih pregleda, imajući u vidu da se zdravstveni kapaciteti u ovom periodu usmeravaju na lečenje pacijenata inficiranih  korona virusom.

Odbor za ljudska prava Vranje ističe da su ženama sa invaliditetom važni organizovani ginekološki pregledi i pregledi dojke, da se na ovaj način ove žene osećaju sigurnije, jer imaju mogućnost da, na osnovu Memoranduma, neko umesto njih brže i lakše zakaže pregled.

Dr Ljiljana Antić, direktorka Zdravstvenog centra Vranje, istakla je da će organizovani ginekološki pregledi i pregledi dojke biti realizovani kako je predviđeno Memorandumom, jer i lekarima ta organzovanost pregleda znači, s obzirom da je u toku rekonstrukcija Opšte bolnice Vranje.

Zdravstveni centar Vranje je jedan od desetak centara u Srbiji koji ima hidrauličnu stolicu namenjenu ginekološkim pregledima žena sa invaliditetom, koju je projektno obezbedila organizacija NEXUS još 2017. godine. Tada je i poslednji put bio organizovan preventivni pregled za žene sa invaliditetom. Prema nezvaničnim podacima na teritoriji grada Vranja živi oko 2500 osoba sa invaliditetom, od čega su većna žene.