Arhiva

Počinje obrazovanje srednjoškolaca o ljudskim pravima

Predsednica HOPS-a Sonja Biserko rekla je posle potpisivanja sporazuma o saradnji sa vojvođanskim sekretarom za obrazovanje Zoltanom Jegešom da realizacija ovog projekta „neće biti lak i jednostavan posao, jer je društvo u celini već 20 godina u stanju hibernacije“.

/ Beta, 13.04.2010. / U vojvođanskim srednjim školama počeće neformalno obrazovanje učenika i profesora o ljudskim i manjinskim pravima, koje će zajednički organizovati Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (HOPS) i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.

Predsednica HOPS-a Sonja Biserko rekla je posle potpisivanja sporazuma o saradnji sa vojvođanskim sekretarom za obrazovanje Zoltanom Jegešom da realizacija ovog projekta „neće biti lak i jednostavan posao, jer je društvo u celini već 20 godina u stanju hibernacije“.

„Srbija je bila vrlo autistična i ksenofobična zemlja i još je takva i naravno da se to uvek reflektovalo na poziciju manjina, ne samo etničkih, već i verskih i političkih. To je posao koji stoji pred celim društvom i u tom smislu HOPS i druge nevladine
organizacije moraju imati značajnu ulogu“, rekla je Biserko.

Dodala je da se na svim nivoima države mora preuzeti odgovornost kako bi se Srbija otvorila za nove vrednosti i novu mogućnost za mlade ljudi koji su rasli na modelu nasilja, netolerancije, nekažnjivosti i modelu diskriminacije.

Zoltan Jegeš je rekao da je za stvaranje boljeg društva i smanjenje nasilja u školama neophodno decu naučiti da tolerišu različitosti svake vrste, da upoznaju jedni druge i razumeju prava pojedinca.

Različitost mora biti usmerena „ka stvaranju prijateljstva, a ne povod za stvaranje konflikata“, rekao je Jegeš i dodao da projekat počinje od srednjih škola kao i da će stečena iskustva kasnije biti preneta i na mlađe uzrasne kategorije.

Prema njegovim rečima, HOPS će predlagati teme iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, tolerancije, multikulturalizma, demokratije i ravnopravnosti, koje će sekretarijat podržavati i u koordinaciji sa srednjim školama realizovati.

Projekat finasira Fonda za otvoreno društvo, a kako je danas najavljeno, HOPS će se angažovati na obezbeđivanju dodatnih sredstava kako bi se projekat proširio na još neke ciljne grupe.